KNF wpisała na listę ostrzeżeń 3 spółki celowe GO TFI

03.08.2018 | Wojciech Kiermacz
Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że spółki celowe będące w portfelach funduszy GO TFI mogą wykonywać działalność maklerską bez zezwolenia

Komisja wpisała na listę ostrzeżeń trzy spółki komandytowo- akcyjne:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

  • GO FINANCE S.A. subGo Energia 1 SKA,
  • GO FINANCE S.A. subGo Energia 1A SKA,
  • GO FINANCE S.A. subGo Energia 2A SKA.        

Jak czytamy na stronie nadzorcy na liście ostrzeżeń spółki znalazły się w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wymieniony przez KNF artykuł ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 69 ust. 2 p. 7) stanowi o świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe. Subemisja polega na objęciu części lub całości emisji papierów wartościowych, na które nie zostały złożone zapisy przez innych inwestorów. Usługa ta ma na celu zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w pozyskaniu kapitału po stronie emitenta.

Weksle wystawione przez wymienione spółki celowe znajdują się w subfunduszach GO TFI wydzielonych w ramach zamkniętego parasola Go Fund FIZ. Według sprawozdań na koniec 2017 roku stanowiły one główne składniki lokat np. w subGO Obligacje1, subGo Fund Wierzytelności (w drugim z wymienionych były również akcje tych spółek). Termin ich płatności przypadał na pierwszą połowę tego roku. Warto zaznaczyć, że weksle jako instrument dyskontowy, rzadko występują w portfelach funduszy innych towarzystw.

Komplementariuszem w spółkach wskazanych przez KNF jest GOFinance SA – podmiot zajmujący się doradztwem w zakresie finansowania długiem oraz pośrednictwem w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych i należy do tej samej grupy co GO TFI.

Oferta funduszy GO TFI skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.  Na koniec marca 2018 roku w funduszach GO TFI zgromadzone było ponad 1,5 mld zł. Spółka jest notowana na NewConnect. W ubiegłym roku KNF nakazała GO FUND FIZ reprezentowanemu przez GO TFI zmianę statutu w zakresie zasad wykupywania certyfikatów.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

GO TFIKNF

zobacz także

↑ na górę