UniKorona Obligacje - stabilność to podstawa

01.08.2018 | Marcin Różowski, Weronika Kałuska

Data analizy: 01 sierpnia 2018 r.

Fundusz: UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
UniKorona Obligacje to rozwiązanie o ugruntowanej pozycji na rynku, którego poziom ryzyka w porównaniu z konkurentami jest przeciętny. O dobór instrumentów do portfela dba Krzysztof Izdebski, który stery objął niespełna rok temu, przy czym strategia funduszu nie uległa istotnym zmianom. Spodziewać możemy się jedynie delikatnie większej aktywności w obszarze papierów skarbowych. Trzon portfela stanowią polskie obligacje skarbowe, których udział oscyluje zazwyczaj w okolicach 80%. Ryzyko stopy procentowej zbliżone jest do benchmarku funduszu (Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index) i kształtuje się zwykle na poziomie około 3 lat. Uzupełnienie części skarbowej stanowi domieszka papierów korporacyjnych. Zarządzający wybiera do portfela jedynie podmioty o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej, dbając jednocześnie o  odpowiednią dywersyfikację. Wśród emitentów znajdziemy głównie instytucje finansowe oraz polskie i zagraniczne blue chipy. Część papierów denominowana jest  w euro lub dolarze, a ryzyko kursowe twardych walut jest co do zasady zabezpieczone. Do kilku procent stanowić mogą obligacje skarbowe państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (np. Rumunia, Turcja). Przedstawiona w ten sposób konstrukcja portfela jawi się potencjalnemu inwestorowi jako standardowa i stabilna, dająca dobrą ekspozycję na polski rynek długu skarbowego. Zarządzający decyduje się także na stosowanie mniej typowych rozwiązań, takich jak dźwignia finansowa. Jej poziom może różnić się w czasie. Standardowo kształtuje się w granicach 20-30%.  Ogólnie rzecz biorąc charakter funduszu jest dość konserwatywny, czemu sprzyja benchmarkowe podejście do zarządzania.

Komentarz do wyników
Utrzymywanie przeciętnego w porównaniu z konkurentami poziomu duration znajduje swoje odbicie w krótko- i długoterminowych wynikach funduszu. Zazwyczaj nie odchylają się one znacząco od średniej dla grupy funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych zarówno in minus, jak i in plus. Pod względem stopy zwrotu za pierwszą połowę 2018 roku (na poziomie +0,4%) rozwiązanie plasuje się w trzecim kwartylu. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę wyniki za pełne lata kalendarzowe, UniKorona Obligacje zarówno w okresie rocznym, jak i trzyletnim należy do górnej połowy grupy porównawczej. Dodatkową zaletą funduszu jest przeciętna w porównaniu z konkurentami zmienność stóp zwrotu, mierzona za pomocą odchylenia standardowego. Z kolei biorąc pod uwagę nasz ranking, oparty na wskaźniku information ratio, fundusz nie wyróżnia się na tle rywali -  w krótkim okresie (12m) jego nota to 3a, natomiast w długim (36m) 2a. Choć pod względem efektywności zarządzania rozwiązanie to nie należy do ścisłego grona liderów, może okazać się odpowiednie dla osób, które chcą podążać za rynkowym trendem.
 
Uzasadnienie opinii   
Chociaż pod względem stóp zwrotu UniKorona Obligacje nie plasuje się w czołówce rozwiązań ze swojej grupy, to naszym zdaniem zasługuje na zaufanie inwestorów. Głównymi zaletami funduszu są przewidywalność oraz umiarkowana zmienność wyników. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób zarządzania portfelem – przemyślany, aktywny i stawiający na długoterminową stabilność. Dodatkowym atutem rozwiązania są doświadczenie i wysokie kompetencje zespołu zarządzającego długiem w Union Investment TFI, a także wysoko oceniany przez nas proces inwestycyjny. Wszystko to pozwala nam utrzymać ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

Weronika Kałuska, Marcin Różowski

Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczony zarządzający.
  • Wysokiej jakości proces inwestycyjny.
  • Klarowne, stabilne podejście do konstrukcji portfela.
  • Produkt jest zgodny z opisem – klient wie, czego może oczekiwać.
  • Dla inwestorów nastawionych na maksymalizację stopy zwrotu: Przeciętna efektywność zarządzania w krótkim okresie (12M), dość niska w długim (36M).
  • Fundusz jest bardzo skoncentrowany na krajowej koniunkturze. W okresie trudności na polskim rynku długu skarbowego może osiągać wyniki słabsze od konkurencji.

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę