Chroń swoje inwestycje

16.07.2018 | Artykuł sponsorowany
TFI PZU rusza z programem Sejf+ z Ochroną Kapitału. Jest to pierwszy na polskim rynku program inwestycyjny oparty o fundusz otwarty, zabezpieczający jego uczestnika przed stratą finansową. Przed takim ryzykiem chroni inwestora specjalne ubezpieczenie. Aby kupić program wystarczy 5 tys. zł i wizyta w oddziale PZU. 

Produkty gwarantujące zwrot zainwestowanego kapitału, a czasami nawet określoną stopę zwrotu, nie są niczym nowym na polskim rynku. Można je było spotkać i spotyka się w ofercie różnych instytucji finansowych. Pierwszą kategorią są produkty strukturyzowane, w których kupujący zakłada się o przyszłość danego instrumentu, np. jeśli za pięć lat kurs dolara znajdzie się w przedziale 3,70-3,80 zł to zyskuje on 5 proc. W przeciwnym wypadku otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału. Przypomina to rzut monetą a nie oszczędzanie.

Drugim rodzajem „gwarantowanych inwestycji” są produkty inwestycyjne w formie funduszy zamkniętych, dedykowane określonemu, ograniczonemu gronu odbiorców. Tutaj zabezpieczeniem inwestycji zajmuje się instytucja zewnętrzna, zwana gwarantem. Niesie to jednak ze sobą pewne, określone ryzyka, jak choćby ryzyko ciągłości działania gwaranta i jego wypłacalności. A w praktyce bywało z tym różnie. Na czym więc polega różnica i wyjątkowość produktu TFI PZU?

W ofercie TFI PZU mamy do czynienia z produktem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Na dodatek jest on oparty o fundusz inwestycyjny otwarty, co jest nowością na polskiej scenie finansowej. – Chcemy przekonać Polaków, że inwestowanie w fundusze jest doskonałą formą dywersyfikacji naszych oszczędności. Do tej pory, poza wąskim gronem inwestorów, dla większości zakup jednostek funduszu kojarzył się z olbrzymim ryzykiem, niemalże ruletką. Dlatego widząc te obawy postanowiliśmy, pierwsi na polskim rynku, zaoferować produkt inwestycyjny zabezpieczający oszczędzających przed poniesieniem ewentualnej straty – podkreśla Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU.

Do rozpoczęcia oszczędzania w programie niezbędne jest wolne 5 tys. zł. Możemy być pewni, że od początku cały wpłacony kapitał będzie pracował, bo nie są pobierane żadne opłaty manipulacyjne. W czasie trwania inwestycji poniesiemy tylko opłatę za zarzadzanie, która w przypadku tego produktu wynosi zaledwie 0,6 proc. rocznie.

Warunkiem skorzystania ze specjalnej ochrony jest utrzymanie inwestycji przez 12 miesięcy. Cały program składa się z trzech 13-miesięcznych okresów inwestycyjnych i w każdym 13. miesiącu danego okresu, jeśli inwestor ponosi stratę może wystąpić z programu i uzyskać zwrot pełnego zainwestowanego kapitału.   


Maksymalny czas trwania programu z ochroną wynosi więc 39 miesięcy. W tym czasie nasze środki zostaną zainwestowane w polskie i zagraniczne obligacje rządowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne płynne, bezpieczne instrumenty finansowe. Każdy uczestnik programu będzie mógł umorzyć posiadane jednostki funduszu w dowolnym momencie realizując zysk inwestycyjny, gdyż fundusz Sejf+ zapewnia dzienną płynność. W 13. miesiącu każdego okresu inwestycyjnego uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z ubezpieczenia w przypadku, gdy inwestycja, liczona od początku uczestnictwa w programie, przyniesie stratę. Jeśli natomiast pozostanie w programie po 13. miesiącu każdy uczestnik automatycznie otrzyma ubezpieczenie na kolejny okres inwestycyjny.

Jak widać program ma prostą i przejrzystą konstrukcję, a koszty uczestnictwa są na bardzo niskim poziomie. – Sejf+ z Ochroną Kapitału jest pierwszym z szerszej gamy produktów, dedykowanych każdemu, kto będzie chciał oszczędzać przy pomocy funduszy inwestycyjnych. Już niedługo będziemy chcieli zaprezentować nowe, bardzo atrakcyjne, ogólnodostępne produkty inwestycyjne – zapewnia Marcin Wlazło, CIO TFI PZU.

TAGI:

TFI PZU

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę