Zawieszenie ratingu dla Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

12.07.2018 | Zespół Analiz Online
Z dniem 12 lipca 2018 roku zdecydowaliśmy się zawiesić ocenę ratingową dla funduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. Wcześniejszy Rating, nadany w grudniu 2016 roku, wynosił 4 gwiazdki – doceniliśmy wówczas wysoką efektywność zarządzania funduszem, niską zmienność jednostki oraz ogólnie dobrą historię zarządzających. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na fakt, że grupa funduszy absolutnej stopy zwrotu jest wyjątkowo niejednorodna, co może utrudniać ocenę dotychczasowych wyników produktu.

Rok 2017 okazał się dla funduszu dość trudny – uzyskał on stopę zwrotu zaledwie -0,5%, a co więcej, stracił znaczącą część aktywów (odpływ blisko -280 mln zł). Jednak z perspektywy inwestorów znacznie trudniejsze w ocenie jest to, co zadziało się na przełomie czerwca i lipca roku bieżącego. Otóż od 18 czerwca jednostka funduszu zaczęła regularnie tracić, akumulując do dnia dzisiejszego stratę w wysokości ok. -11%. To jak na produkt tego typu bardzo dużo, wystarczy napisać, że w tym samym czasie fundusze akcji polskich uniwersalnych straciły przeciętnie -3,5%, a małych i średnich spółek -4,4%.

Trudno jednoznacznie ocenić, dlaczego się tak wydarzyło, gdyż w sprawozdaniu na koniec grudnia nie widnieją pozycje, które można by obarczyć odpowiedzialnością za taką zmianę jednostki w tak krótkim czasie. Zgodnie z naszymi szacunkami, gdyby w portfelu nie zaszły od początku roku żadne zmiany, jego stopa zwrotu winna wynieść ok. -7%, choć jest to przybliżenie z szerokim marginesem błędu. W portfelu był szereg spółek, które miały w tym samym czasie gorszy czas, jak np. Mercor czy Oponeo, ale nawet przy założeniu, że ich akcje były utrzymywane w portfelu przez cały ten czas trudno im przypisywać odpowiedzialność za cały wynik. Warto też podkreślić, że bardzo podobna sytuacja zdarzyła się na innych funduszach zarządzanych przez Altus TFI - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy oraz Raiffeisen Globalnych Możliwości (choć tu w mniejszej skali).

W związku z tym, że sytuacja jest trudna do oceny bez aktualnych danych portfelowych, a zachowanie jednostki funduszu niestandardowe, zdecydowaliśmy o zawieszeniu oceny dla funduszu. Możemy do niej powrócić w przyszłości, jeżeli tylko będziemy mogli bliżej zbadać charakter poniesionych strat.

Zespół Analiz Online

TAGI:

Altus TFIRaiffeisen TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę