PKO TFI pozyskało 4,1 mld zł w I półroczu 2018 r.

12.07.2018 | PKO TFI
Sprzedaż pierwszego półrocza 2018 r. w połączonej już ofercie funduszy inwestycyjnych PKO TFI została zrealizowana głównie dzięki grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, do której trafiło ponad 4 mld zł (netto). Do funduszy mieszanych trafiło w tym czasie 152,4 mln zł, a do funduszy dłużnych ponad 801 mln zł.
 
Największym beneficjentem wpłat klientów w tej grupie funduszy były subfundusz PKO SkarbowyPKO Płynnościowy - sfio oraz subfundusz GAMMA Pieniężny.
 
Subfundusze akcyjne, które w czerwcu 2018 r. wyróżniły się napływami netto to PKO Dóbr Luksusowych Globalny (18,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (8,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Złota (5,3 mln zł).
 
Z kolei produkty inwestycyjne cieszące się największym powodzeniem wśród klientów to Pakiet Emerytalny PKO (IKZE + IKE), PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Akcjomat II, które są dystrybuowane za pośrednictwem sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.
 
Subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio wchodzące w skład Pakietu Emerytalnego PKO (IKZE + IKE) zebrały w pierwszej połowie roku 126,3 mln zł.
 
Do PKO Portfele Inwestycyjne – sfio składających się z 5 subfunduszy (PKO Bursztynowy, PKO Diamentowy, PKO Rubinowy, PKO Szafirowy, PKO Szmaragdowy) wpłacono w tym czasie ponad 1,2 mld zł.
 
Na koniec I półrocza 2018 r. aktywa zarządzane przez PKO TFI wyniosły  prawie 33,4 mld zł.
 

TAGI:

PKO TFIsaldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę