Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2018)

04.07.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W czerwcowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 405 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 302 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
 
W minionym miesiącu wystarczająco długa historia wyników pozwoliła na przyznanie oceny w horyzoncie 12-miesięcznym ośmiu kolejnym funduszom. W gronie tym najlepiej wypadły trzy rozwiązania z oferty TFI BGŻ BNP Paribas. Najwyższą notę (5a) otrzymał BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO). Dwa pozostałe produkty – BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) i BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) – zadebiutowały na „czwórkę”. Tę samą ocenę uzyskał Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO). W gronie rankingowych nowicjuszy znajdziemy także trzy fundusze portfelowe z oferty Alior TFI. Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) otrzymał ocenę 3a. Słabiej wypadły dwa nieco bardziej agresywne rozwiązania – Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) i Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO). Ich efektywność znajduje się na poziomie „dopuszczającym”. Najniższą możliwą notę uzyskał Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO).

W horyzoncie 36-miesięcznym najwyższą efektywnością wśród debiutantów mogą pochwalić się trzy rozwiązania: Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO), Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) i Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO). Na „trójkę” zadebiutował trzeci w zestawieniu fundusz z oferty Rockbridge TFI - Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO). Ocenę 2a uzyskał natomiast SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO).


W gronie rozwiązań, które w ostatnim czasie istotnie poprawiły swoją efektywność wyróżnia się zwłaszcza Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO). Jest to produkt typu white label, zarządzany przez Ipopemę TFI, i oferowany klientom Banku Pocztowego. Historia ocen rankingowych tego funduszu jak dotąd nie była najlepsza – w lipcu ubiegłego roku zadebiutował na „jedynkę”. Co więcej do stycznia br. nie udało mu się uzyskać wyższej noty niż 2a. Minione kilka miesięcy przyniosło jednak swoiste nowe otwarcie – w lutym fundusz otrzymał ocenę „dostateczną”, a od maja utrzymuje noty na poziomie 5a.

Jest to efekt znaczącej poprawy wyników. W 2017 r. fundusz plasował się w czwartym kwartylu rocznych stóp zwrotu i był jednym z najsłabszych rozwiązań realizujących strategię stabilnego wzrostu. W tym roku rozwiązanie to wypada jednak znacznie lepiej. Od lutego miesięczne wyniki nie spadły poniżej mediany, a stopa zwrotu liczona od początku roku do końca czerwca br. przekracza średnią o +2,7 pkt. proc.

 
Na drugim biegunie znalazł się Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO). Historia ocen rankingowych tego funduszu również jest relatywnie krótka – produkt BZ WBK TFI pierwszą notę otrzymał w lutym ub.r. Debiut i pierwsze kilka miesięcy następujące po nim były bardzo udane – noty nie spadały poniżej poziomu „4a”. Zwiastunem pogorszenia efektywności był wrzesień 2017 r., kiedy fundusz po raz pierwszy otrzymał „trójkę”. Od października ub.r. możemy mówić o trwałej tendencji spadkowej. W styczniu tego roku ocena spadła do poziomu „2a”, a w ubiegłym miesiącu fundusz otrzymał pierwszą w historii „jedynkę”.

Także i w tym przypadku źródłem niższej efektywność jest pogorszenie stóp zwrotu. Po bardzo udanym pierwszym półroczu 2017 r., kiedy rozwiązanie z oferty BZ WBK TFI było liderem wśród funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych, druga połowa ub.r. zakończyła się najsłabszym wynikiem w grupie. Minione sześć miesięcy przyniosło pewną poprawę – dystans do średniej uległ zmniejszeniu – jednak tegoroczna stopa zwrotu również znajduje się poniżej mediany.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę