Investor Akcji - międzynarodowe źródła zysku

29.06.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 29 czerwca 2018 r.

Fundusz: Investor Akcji (Investor FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Investor Akcji (Investor FIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produktu
Domeną funduszu Investor Akcji jest niestandardowa i unikalna strategia inwestycyjna – kompozycja portfela odbiega bowiem od typowej dla tego typu produktów. Mowa nie tylko o autorskim podejściu do budowy portfela oraz szerokim spektrum inwestycyjnym, ale również relatywnie dużej partycypacji w potencjale zagranicznych giełd. W rezultacie portfel składa się w zbliżonej proporcji z części polskiej i zagranicznej(45,4% zagranicy vs średnia 6,3%), co znacznie odbiega od strategii realizowanej przez większość rywali, inwestujących głównie na rodzimym podwórku. Zarządzający (Maciej Chudzik) w poszukiwaniu wartości dodanej podąża za megatrendami i koncentruje się na „perełkach” o unikalnej strategii biznesowej, z dużym potencjałem wzrostu. Poszukiwanie wartości dodanej ma charakter globalny, a struktura geograficzna portfela jest pochodną selekcji. W części zagranicznej dominują spółki z rynków rozwiniętych – głównie z Europy Zachodniej czy USA, z kolei na polskim rynku zarządzający upatruje okazji inwestycyjnych głównie w podmiotach z indeksu mWIG40 i sWIG80. Najliczniejszą reprezentację stanowią spółki technologiczne oraz związane z przemysłem elektronicznym, mniejszym zainteresowaniem cieszą się te z sektora ciężkiego. Przy takich preferencjach do portfela trafia ok. 40-50 spółek (średnio u konkurentów jest ok. 60). Jest on zatem skoncentrowany, a waga pojedynczego waloru ma istotne znaczenie dla stopy zwrotu. Źródłem sukcesu jest trafna selekcja, która jak dotąd sprzyja budowaniu przewagi konkurencyjnej. Ta ciekawa mieszanka, na pograniczu akcji polskich uniwersalnych oraz globalnych, może znaleźć uznanie w oczach klientów, którzy chcą partycypować w potencjale polskiego i zagranicznego parkietu. Trzeba też wspomnieć o kosztach – opłata manipulacyjna jest jedną z wyższych w grupie.
 
Opinia Analiz Online
Historycznie, z uwagi na wysokie zaangażowanie w akcje zagraniczne, produkt „balansował” między grupami – od funduszy akcji polskich do globalnych. Obecnie rywalizuje z rozwiązaniami w ramach pierwszej z nich. Na ich tle wyróżnia się in plus, zajmując czołowe pozycje w tabeli. W 2017 r. wypracował stopę zwrotu na poziomie +20,6%, przewyższając średnią dla grupy o +6,8 pkt proc. W roku bieżącym zyskał +10,5%, podczas gdy grupowi rywale stracili średnio -8,0%. Duża w tym zasługa trafnej selekcji oraz relatywnie wysokiego zaangażowania w akcje zagraniczne, co pozwoliło m.in. zdyskontować hossę na spółkach technologicznych (na 31.12.2017 r. w portfelu było aż 4 spośród 7 największych spółek tego typu – Alibaba, Facebook, Alphabet i Amazon). Dywersyfikacja geograficzna również ma istotne znaczenie – pozwala na ograniczenie wpływu słabości pojedynczego parkietu. W efekcie bardzo solidne stopy zwrotu, mimo relatywnie dużej zmienności jednostki, znalazły odzwierciedlenie w naszym Rankingu, gdyż w ujęciu rocznym fundusz uzyskał notę 5a.
 
Uzasadnienie opinii   
Investor Akcji to nietuzinkowy i unikatowy produkt na polskim rynku funduszy akcyjnych. Niebagatelne znaczenie ma dobrze zorganizowany proces inwestycyjny, elastyczne podejście do budowy portfela oraz „wzorowa” selekcja spółek z parkietów zlokalizowanych w różnych szerokościach geograficznych. To produkt dla maksymalistów, którzy chcą „wycisnąć” zyski nie tylko z polskiej, ale i zagranicznej koniunktury rynkowej, nie zaś tych którzy chcą uzyskać „czystą” ekspozycję na rodzimy parkiet. Choć fundusz na tle konkurencji jest niejako „outlier’em”, to jednak umiejętność przewidywania koniunktury, trafna selekcja, i podejmowanie zyskownych zakładów świadczy o unikalności tego produktu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz oceny nadane funduszom Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, w których to praktycznie identyczny portfel akcyjny jest motorem wyników, zdecydowaliśmy się przyznać produktowi również 5 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę