PZU Gotówkowy - ewolucja, ale nie rewolucja

26.06.2018 | Marcin Różowski, Wojciech Kiermacz

Data analizy: 26 czerwca 2018 r.

Fundusz: PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
 
PZU Gotówkowy to produkt charakterystyczny w swojej grupie, z uwagi na absolutnie dominujące znaczenie papierów skarbowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Część korporacyjna gra bowiem w tym funduszu bardzo niewielką rolę – jej udział w ostatnich kilku latach rzadko przekraczał 10% wartości aktywów. To wyróżnia produkt na tle konkurentów, u których zdarza się, że obligacje korporacyjne odpowiadają za nawet połowę portfela. Dla PZU Gotówkowego ma to dwojakie skutki. Z jednej strony niski udział papierów komercyjnych znacząco ogranicza ryzyko kredytowe. Z drugiej wysoki udział długu rządowego w większym stopniu uzależnia wyniki funduszu, zwłaszcza w krótkim terminie, od koniunktury panującej na tym rynku. Fundusz będzie dodatkowo zyskiwał w przypadku hossy na obligacjach skarbowych, ale na płaskim rynku może sporo tracić do bardziej „korporacyjnej” konkurencji. Wraz z objęciem zarządzania przez Pawła Gołębiewskiego w lutym 2018 r. doszło do pewnych modyfikacji polityki inwestycyjnej w PZU Gotówkowym. Najważniejszą zmianą ma być jeszcze szersze otwarcie funduszu na zagranicę. O ile jednak historycznie częstym gościem w portfelu były obligacje skarbowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Węgry, Rumunia) denominowane w walutach lokalnych, o tyle teraz większy akcent zostanie położony na papiery krajów regionu wyceniane w walutach twardych - euro, dolar (przy czym, co do zasady, ryzyko walutowe jest całkowicie zabezpieczane). Docelowo obligacje denominowane w innej walucie niż złoty mają odpowiadać za nie więcej niż jedną trzecią portfela.
 
Opinia Analiz Online
 
W zestawieniu z konkurencją fundusz niemal w każdym horyzoncie plasuje się w drugim lub trzecim kwartylu stóp zwrotu – zawsze blisko połowy stawki. Tak było w 2017 roku, gdy poprzedni zarządzający wypracował +2,8% zysku (tyle samo co średnia dla konkurencji) i w pierwszej połowie 2018 r., gdy za wyniki odpowiadał już przez większość czasu nowy menedżer (+0,7%). Specyfika funduszu sprawia, że okresowo mogą pojawić się wahania wycen jednostki – vide maj 2017, gdy PZU Gotówkowy wypracował prawie dwukrotnie wyższą stopę zwrotu od konkurencji czy kwiecień 2018, gdy został wyraźnie za resztą stawki. Jednak rozpatrując coraz dłuższe okresy jawi nam się obraz produktu, który nie odstaje od konkurentów.
 
Uzasadnienie oceny
 
PZU Gotówkowy to produkt, po którym inwestor wie, czego może się spodziewać. Nie jest to typowa „bezpieczna przystań”, służąca wyłącznie przechowaniu pieniędzy, ani też fundusz, który wynikami będzie rywalizował z najlepszymi w swojej grupie. Jest to produkt o niskim na tle konkurencji udziale papierów korporacyjnych, którego największą zaletą jest aktywne poszukiwanie okazji w części skarbowej – szczególnie za granicą. Fundusz od lat dostarcza stopy zwrotu zbliżone do średniej dla konkurencji, co przy tak niskim udziale papierów korporacyjnych trzeba docenić. Zmianę zarządzającego i modyfikacje w polityce inwestycyjnej traktujemy w kategorii ewolucji, ale nie rewolucji, dlatego utrzymujemy rating na poziomie 3 gwiazdek.

Wojciech Kiermacz, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszyTFI PZU

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę