Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2018)

26.06.2018 | analizy.pl
pobierz plik: pdf
W pierwszym kwartale 2018 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych spadła o ok. -5 mld zł. To efekt spadku aktywów OFE oraz wartości kapitału ulokowanego w akcje

W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec marca br. 1 381 mld zł – o -5 mld zł mniej kwartał do kwartału, lecz o blisko +62 mld zł więcej rok do roku.
 
 
W pierwszym kwartale tego roku najbardziej wzrosły aktywa zgromadzone na depozytach w bankach i SKOK-ach (+13 mld zł). Niezmiennie wzrost dotyczył wyłącznie depozytów bieżących. Wartość środków zgromadzonych na lokatach terminowych spadła natomiast względem poprzedniego kwartału o przeszło -2,5 mld zł. Trend ten jest obserwowany od początku ub. r., co można wiązać z niskim oprocentowaniem i rosnącą inflacją w Polsce. W efekcie realna stopa zwrotu z tych instrumentów jest coraz częściej ujemna. W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec I kwartału ponad 767 mld zł.
 
 
W I kwartale br. rosły także aktywa detalicznych funduszy inwestycyjnych (o +2,7 mld zł). Należy jednak zaznaczyć, że wartość przyrostu była najniższa od IV kw. 2016 r. W obliczu ujemnego realnego oprocentowania lokat bankowych i słabszego ostatniego kwartału na Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wartość aktywów, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży, wzrosła w tym segmencie o blisko +5,7 mld zł. W sumie na koniec marca br. aktywa w detalicznych funduszach inwestycyjnych sięgnęły 132 mld zł (po wyłączeniu środków pozyskanych poprzez UFK).
 
 
Pierwsze trzy miesiące 2018 r. upłynęły pod znakiem kontynuacji wzrostu aktywów zgromadzonych w obligacjach skarbowych. Na koniec marca ich wartość wyniosła 17,3 mld zł, co oznacza kwartalny przyrost o +0,9 mld zł k/k (+5,5%). Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 2,1%. W pierwszym kwartale br. ulokowano w nich przeszło 1 mld zł. Polskie gospodarstwa domowe chętnie sięgają również po najnowszy typ papierów dłużnych – 3-miesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu 1,5% w skali roku. Ministerstwo Finansów oferuje je od października ub. r. Sprzedaż w czwartym kwartale przekroczyła 0,8 mld zł i była o +0,15 mld wyższa niż w czwartym kwartale ub. r. Dużą popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (blisko 0,80 mld zł).
 
Na osiem segmentów tworzących oszczędności Polaków dwa odnotowały spadek aktywów, związany z pogorszeniem koniunktury na warszawskiej giełdzie. Po bardzo dobrym styczniu, luty przyniósł wzrost zmienności i spadki cen papierów udziałowych. W związku z tym szacujemy spadek wartości akcji notowanych w portfelach polskich gospodarstw domowych o blisko -4,6 mld zł k/k do ok. 50 mld zł, czyli najniższego poziomu od końca 2016 r.
 
 
Największy spadek aktywów dotknął natomiast otwarte fundusze emerytalne (OFE). Na koniec pierwszego kwartału br. ich aktywa wyniosły 165,7 mld zł, co oznacza kwartalny spadek w wysokości -13,8 mld zł. To największy ubytek zgromadzonego kapitału od I kwartału 2014 r., kiedy miała miejsce reforma OFE, w wyniku której środki ulokowane w obligacjach przeniesiono do ZUS. Pierwszym powodem tegorocznego spadku była wspomniana słabsza koniunktura na warszawskiej giełdzie (w portfelach OFE znajdują się w przeważającej mierze akcje polskich spółek). Drugim był negatywny wpływ tzw. „suwaka”, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W związku z obniżeniem od października ubiegłego roku wieku emerytalnego (z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet) automatycznie więcej środków zostało przeniesione do ZUS w ramach tego mechanizmu. W I kwartale br. było to łącznie prawie 2,3 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

Popularne


zobacz także

↑ na górę