Zawieszenie ratingu dla PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

18.06.2018 | Zespół Analiz Online
W związku ze zmianami zarówno w zespole dłużnym, jak i konkretnie w polityce inwestycyjnej PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, zdecydowaliśmy się o zawieszeniu dotychczasowego ratingu, który wynosił 4 gwiazdki.

Flagowy fundusz dłużny spod egidy TFI PZU już od wielu lat wyróżniał się na rynku wyrazistą polityką inwestycyjną. Trzeba tu podkreślić przede wszystkim bardzo aktywne podejście do zarządzania ryzykiem stopy procentowej, otwarcie na papiery denominowane w innej walucie niż złoty czy wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Przekładało się to dotychczas na relatywnie agresywny profil rozwiązania i związaną z tym zmienność stóp zwrotu. Natomiast jak to bywa z tego typu strategiami, osiągane stopy zwrotu bywały historycznie bardzo różne. Przykładowo, lata 2014 i 2015 fundusz zakończył w pierwszym kwartylu (odpowiednio 5 i 2 miejsce na ok. 20 funduszy), natomiast już 2016 rok zakończył się pozycją przedostatnią. Generalnie jednak na przestrzeni lat udawało się sumarycznie generować nadwyżkę nad średnią w grupie.

Wraz z objęciem steru przez Jarosława Karpińskiego (wcześniej za wyniki odpowiadali Konrad Augustyński i Paweł Kowalski), ma zajść szereg drobnych modyfikacji, które jednak w naszej opinii mogą istotnie zmienić charakter funduszu. Pierwsza dotyczy ryzyka stopy procentowej – ramy duration mają być węższe, przez co fundusz rzadziej będzie pozycjonowany „skrajnie” (bardzo defensywnie lub agresywnie). Przez to zmienność wyników również powinna być mniejsza. Drugi aspekt to jeszcze szersze wyjście poza granice Polski, w tym poszukiwanie okazji w mniej poznanych krajach, w których sytuacja ekonomiczna daje szanse na silny trend spadkowy rentowności. Z kolei bez zmian ma pozostać wyjątkowo konserwatywne nastawienie wobec obligacji korporacyjnych.

Zmiany są interesujące i mają co do zasady zbliżyć PZU Papierów Dłużnych POLONEZ w stronę klasycznych produktów obligacji, przy jednoczesnym zachowaniu elementów wyróżniających. Bardziej agresywna polityka ma być zarezerwowana dla innych funduszy dłużnych z oferty. Będziemy przyglądać się funduszowi i powrócimy do tematu jego oceny, gdy historia wyników nowej-starej strategii będzie odpowiednio długa.

Zespół Analiz Online

TAGI:

ratingi i analizy funduszyTFI PZU

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę