KNF do TFI: za wzrostem rynku, nie poszedł wzrost mocy operacyjnych w KNF

14.06.2018 | Wojciech Kiermacz
Z ponad tysiącem podmiotów związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych współpracuje tylko kilkadziesiąt osób w Komisji, co odpowiada wielkości średniego TFI  

Obecnie na rynku kapitałowym funkcjonuje Ponad 60 TFI, ponad 900 funduszy, około 300 podmiotów obsługujących – depozytariuszy, agentów transferowych, serwiserów. Jako przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego bardzo ubolewam nad tym, że za wzrostem skali rynku funduszy nie poszedł wzrost możliwości operacyjnych Komisji – mówił Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF, podczas XIII forum funduszy inwestycyjnych organizowanego przez IZFiA.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Marcin Pachucki odniósł się do regulacji KNF, które niejednokrotnie potrafiły zelektryzować branże funduszy.

Komisji zależy na rozwoju rynku kapitałowego, w tym rynku funduszy. Dlatego proponuje rozwiązania, które czasami wykraczają poza MiFIDII (…). Branża nie zawsze podchodzi do nich z uznaniem. Myślę konkretnie o obniżeniu kosztów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, a także kwestii wprowadzenia nieobciążonych kosztami dystrybucji jednostek uczestnictwa. Z perspektywy Komisji jest to istotny element budowania długofalowych relacji pomiędzy TFI a ich klientami. Szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych. Dla rynku funduszy inwestycyjnych otworzyła się bardzo duża szansa przyciągnięcia klientów. Jestem przekonany, że obniżenie kosztów, przełoży się finalnie na wyższe stopy zwrotu i większą atrakcyjność produktów inwestycyjnych - mówił Pachucki.

Zastępca przewodniczącego KNF odniósł się do ostatnich komunikatów KNF, dotyczących ważnych kwestii funkcjonowania branży. Po pierwsze stanowiska dotyczącego oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych, szczególnie funduszy aktywów niepublicznych. Jak mówił Pachucki, Komisji zależy na „dotarciu do osób, które rzeczywiście rozumieją co nabywają i tworzeniu tych produktów w taki sposób, żeby były jak najbardziej przejrzyste”.  

Kolejny komunikat KNF, do którego odniósł się Pachucki, dotyczył oferowania jednostek uczestnictwa przez banki, czyli największego podmiotu dystrybuującego fundusze w Polsce. W stanowisku poruszona została kwestia MiFIDII i doradztwa zależnego i niezależnego.
Trzecim komunikatem, był ten dotyczący gwarancji w funduszach inwestycyjnych.

Dotyczy to szczególnie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych, które mogą wywoływać mylne wrażenie wśród klientów, że jest to konstrukcja wynikająca z ustawy i nadzorowana przez Komisję. Bardzo mocno naciskamy na to, aby inwestorzy mieli świadomość tej konstrukcji prawnej. Jej wad i zalet – skomentował Pachucki.

Zastępca przewodniczącego KNF powiedział, że liczy na wsparcie TFI w kwestiach poprawy bezpieczeństwa i budowania zaufania rynku funduszy. Zapewnił, że pomysły branży idące w tym kierunku będą lobbowane przez KNF w Ministerstwie Finansów. Zapowiedział również, że Komisja planuje przedstawić jeszcze wiele postulatów związanych z branżą funduszy, szczególnie aktywów niepublicznych. Jeden z nich ma dotyczyć procesu likwidacji takich produktów.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 

TAGI:

IZFiAKNFMarcin Pachucki

Popularne


zobacz także

↑ na górę