Altus TFI wypłaci dywidendę

13.06.2018 | Altus TFI
Akcjonariusze notowanego na warszawskiej giełdzie niezależnego ALTUS TFI S.A. poparli zaproponowany przez zarząd i zaakceptowany przez radę nadzorczą podział 79,8 mln zł jednostkowego zysku netto za 2017 r.

Ponad 86% tej kwoty zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, 10% na cele społeczne, a reszta na kapitał zapasowy. W efekcie inwestorzy otrzymają 1,49 zł brutto na jedną akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 13%, jedną z najwyższych spośród spółek z GPW.
 
- W 2017 r. wartość naszego portfela, mimo zawirowań na rynku funduszy inwestycyjnych na początku roku, wynikających ze zmian w prawie, była na stabilnym poziomie. Spowodowane bardziej restrykcyjnymi przepisami podatkowymi odpływy w segmencie dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na początku ub.r., udało się nam skompensować dzięki napływom środków do niededykowanych funduszy zamkniętych, jak funduszy otwartych. W efekcie na koniec ub.r. mieliśmy 14,66 mld zł aktywów zarządzanych w ramach funduszy inwestycyjnych i usługi asset management. Dzięki przejęciu BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.) nasze aktywa na poziomie skonsolidowanym wzrosły do 16,77 mld zł, co było najlepszym wynikiem w ośmioletniej historii. ALTUS TFI zajmował tym samym piąte miejsce wśród 41 krajowych TFI, i byliśmy największym towarzystwem notowanym na warszawskiej giełdzie - mówi Krzysztof Mazurek, prezes ALTUS TFI S.A.

- Wzrost aktywów korzystnie przełożył się na nasze przychody i zysk netto wypracowane w 2017 r., i co ważniejsze stanowi stabilną bazę do ich utrzymania w tym roku, co było już widoczne w I kwartale 2018 r. Nadal chcemy dynamicznie pozyskiwać środki od zamożnych osób prywatnych jak i instytucji oraz z rynku masowego, bezpośrednio, i dzięki współpracy z dotychczasowymi i kolejnymi dystrybutorami. Kontynuujemy strategię konsolidacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Rozpoczęliśmy prace nad przejęciem Esaliens TFI, które zarządza ok. 3 mld zł, dzięki czemu nasze aktywa na poziomie grupy powinny wzrosnąć do 20 mld zł, i awansujemy na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami w Polsce – dodaje prezes Krzysztof Mazurek.
 
Akcjonariusze Altus TFI S.A. zatwierdzili sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2017 r. Następnie, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu, co do podziału jednostkowego zysku netto za 2017 r., zdecydowali się przeznaczyć:
 
  • 68,72 mln zł, kwotę stanowiącą 86,1% zysku, na wypłatę dywidendy;
  • 7,98 mln zł, kwotę stanowiącą 10% zysku, na cele społeczne, zgodnie z art. 20 ust. 5 statutu spółki
  • 3,15 mln zł, kwotę stanowiącą 3,94% zysku, na kapitał rezerwowy.
 
W konsekwencji walne zgromadzenie upoważniło zarząd ALTUS TFI S.A. do wypłaty 1,49 zł brutto dywidendy na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca, a dzień wypłaty na 25 czerwca 2018 r. – Akcjonariusze mieli do wyboru dywidendę lub skup akcji własnych. Zdecydowali się na pierwszy sposób podziału zysku, uznając wypłatę dywidendy za bardziej korzystne rozwiązanie. Jej wysokość uwzględnia wymogi kapitałowe związane z naszą aktywnością, aktualną sytuację finansową, planowane inwestycje i cele strategiczne. Biorąc pod uwagę wczorajsze zamknięcie, 1,49 zł brutto akcję ALTUS TFI S.A. daje stopę dywidendy na poziomie ok. 13,2%, ok. 60% wyższą niż rok temu, i jedną z najwyższych oferowanych w tym roku przez spółki notowane na GPW. Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach - mówi Krzysztof Mazurek, prezes ALTUS TFI S.A.
 
Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej ALTUS TFI S.A. za 2017 r. Wybrało też członków rady nowej kadencji. Jej przewodniczącym został Piotr Osiecki, największy akcjonariusz ALTUS TFI S.A.
 
W I kwartale 2018 r. ALTUS TFI S.A. wypracowało 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 89,97 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec maja br. ALTUS TFI S.A. zarządzało 14,62 mld zł aktywów: 8,34 mld zł zgromadzonych w 78 funduszach inwestycyjnych oraz 6,28 mld zł w ramach usługi asset management.

TAGI:

Altus TFIKrzysztof Mazurekwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę