Prezes IDM: znieśmy podatek Belki, rozwiążmy sprawę OFE

12.06.2018 | Wojciech Kiermacz
Źródło: IDM
Strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce powinna być prosta, uważa Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Do końca 2018 r. Ministerstwo Finansów we współpracy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ma opracować strategię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Jak mówił Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie powinna być ona opasłym dokumentem, a raczej zbiorem punktów, w którym zaadresowane będą rozwiązania najważniejszych problemów polskiego rynku kapitałowego. W tym m.in.:
 
Zniesienie podatku Belki. Zdaniem Markiewicza kluczowa jest zmiana struktury oszczędności gospodarstw domowych. W tym momencie ponad 750 mld zł leży na nisko oprocentowanych depozytach bieżących i lokatach. To ponad połowa wszystkich oszczędności Polaków. Cześć tego kapitału mogłaby pracować na rynku kapitałowym dla dobra zarówno drobnych inwestorów, jak i łaknących kapitału spółek. Zniesienie podatku od zysków dla inwestycji powyżej roku pomogłoby przyciągnąć drobnych inwestorów na giełdę. 
 
Wspieranie inwestorów instytucjonalnych. Prezes IDM podkreślił, że to oni są motorem napędowym polskiej giełdy, czego najlepszym przykładem w ostatnich kilkunastu latach był największy z nich, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Zdaniem prezesa absolutnie najważniejszy dla przyszłości polskiego rynku kapitałowego jest projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mogą one stać się lepszym i tańszym OFE.
 
Rozwiązanie sprawy OFE. Przyszłość drugiego filara nie może być dłużej zawieszona. W ustawie o PPK, zdaniem prezesa, musi być wzmianka o tym, co się stanie z OFE - czy środki (aktualnie 169 mld zł) zostaną przeniesione do ZUS-u czy trafią na prywatne IKZE i pozostaną na rynku kapitałowym.
 
Preferencje dla krajowych domów maklerskich. Coraz większy udział w obrotach na GPW mają inwestorzy zdalni (obecnie to prawie 50%), wykorzystujący algorytmy. To oznacza coraz mniejsze pokrycie analityczne spółek, a to może prowadzić do spraw takich jak ta z GetBackiem. Jak mówi prezes IDM, jednym z powodów, dla których nie wyszły na jaw wcześniej nieprawidłowości w tej spółce, było właśnie jej niskie pokrycie analityczne.
 
Powołanie sądu rynku kapitałowego. Zdaniem Markiewicza, nadszarpniętą wiarygodność rynku w oczach inwestorów można odzyskać tylko zwiększając egzekucję prawa. Sąd rynku kapitałowego, w którym pracowaliby specjaliści z pograniczna prawa i finansów zapewniłby większą ochronę przed oszustami wszystkim uczestnikom rynku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

GPWIDMWaldemar Markiewicz

Popularne


zobacz także

↑ na górę