Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (maj 2018)

12.06.2018 | analizy.pl
pobierz plik: pdf
W maju bilans sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych wyniósł ponad +1,2 mld zł. Gros z tej kwoty, bo +0,95 mld zł, napłynęło netto do rozwiązań detalicznych.


Niezmiennie największą popularnością cieszą się fundusze pieniężne. Tylko do tej grupy wpłacono w maju prawie +1,7 mld zł. Liderem w pozyskiwaniu środków jest PKO Skarbowy, który w maju pozyskał +460 mln zł netto, a licząc od początku roku już prawie +2,3 mld zł (jego aktywa wynoszą obecnie 12,4 mld zł). Ponad +176 mln zł netto pozyskał Skarbiec Kasa Pieniężny, co jest najlepszym wynikiem w długiej historii tego funduszu (wystartował w październiku 1997 roku).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W maju przerwana została dobra passa w sprzedaży detalicznych funduszy dłużnych. Napływ środków netto wyniósł -179 mln zł i był ujemny po raz pierwszy od stycznia 2017 r. W ramach tego segmentu szczególnie duży odpływ odnotowaliśmy w grupie funduszy obligacji korporacyjnych (-242 mln zł), z czego połowa z tej kwoty przypadła na Arkę Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-129 mln zł). Świetną sprzedaż odnotował za to fundusz UniLokata, do którego wpłacono netto prawie +171 mln zł. To drugi najlepszy wynik w jego historii.


Poprzedni miesiąc nie przyniósł przełomu dla funduszy akcji. Z detalicznych rozwiązań zaliczanych do tej kategorii wypłacono netto -327 mln zł (za to do niedetalicznych wpłacono netto +209 mln zł), a kwota rozdzieliła się niemal po równo pomiędzy fundusze akcji polskich (-148 mln zł) i zagranicznych (-179 mln zł). Charakterystyczne jest to, że środki odpływają w systematycznym tempie, po kilka milionów złotych z większości funduszy zaliczanych do tej kategorii. Wśród rozwiązań akcji polskich, w maju na wyróżnienie zasługuje jednak PZU Akcji KRAKOWIAK, który jako jedyny pozyskał w ujęciu netto ponad +10 mln zł. W przypadku funduszy zagranicznych wyróżnił się PKO Dóbr Luksusowych Globalny (+21 mln zł), MetLife Globalnych Innowacji (+14), czy AXA Akcji Rynków Wschodzących (+12 mln zł).

Ujemny bilans sprzedaży odnotowaliśmy również w przypadku funduszy mieszanych (-40 mln zł). Odpływy obserwujemy od lutego br. Od tego czasu wypłacono z nich netto prawie -0,6 mld zł. O ile w poprzednich trzech miesiącach największy wpływ miały na to odpływy tylko z QUERCUS Ochrony Kapitału, o tyle w tym miesiącu sytuacja ustabilizowała się w tym funduszu (-4,9 mln zł netto), a wypłaty klientów rozłożyły się równomiernie pomiędzy inne rozwiązania zaliczane do grupy stabilnego wzrostu i zrównoważonych. Lepszą sprzedaż miały za to fundusze mieszane zagraniczne. Wyróżnił się PKO Szafirowy, do którego wpłynęło netto +44 mln zł.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu to kolejna grupa, w której bilans sprzedaży w maju był ujemny (-50 mln zł). Nie licząc jednego miesiąca, zła passa trwa od kwietnia ubiegłego roku. Z funduszy nieruchomości wypłacono z kolei ponad -100 mln zł, co było efektem trwającego procesu likwidacji dwóch produktów.

W przypadku najmniejszych grup funduszy (sekurytyzacyjnych i surowcowych) bilans sprzedaży był bliski zera.  


Zespół Analiz Online

TAGI:

flowsfundsze akcyjnefundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowefundusze surowcowesaldo wpłat i wypłat

zobacz także

↑ na górę