Investor Zrównoważony - „wyciska” rentowność z zagranicy

11.06.2018 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 11 czerwca 2018 r.

Fundusz: Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Investor Zrównoważony (Investor FIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produktu
Znakiem rozpoznawczym funduszu Inwestor Zrównoważony jest unikalność realizowanej strategii inwestycyjnej. Przejawia się ona w autorskim sposobie konstruowania części udziałowej portfela (zarządzanej przez Macieja Chudzika) oraz szerokim spektrum inwestycyjnym. Udział części akcyjnej, będącej siłą napędową wyników, jest relatywnie wysoki (na koniec grudnia 61,9% vs średnia 53,6%), z czego ponad połowa to walory zagraniczne (61,3% vs 38,7% papiery polskie). Filozofia produktu zakłada „zielone światło dla zagranicy”. Takie podejście do budowy portfela sprawia, że struktura geograficzna lokat jest pochodną selekcji. Do portfela udziałowego trafiają spółki, charakteryzujące się ciekawą i niestandardową strategią biznesową oraz mające duży potencjał wzrostu. Często są to podmioty o ugruntowanej pozycji, będące liderem w danej branży, np. technologicznej. Kluczem do sukcesu jest selekcja, a waga pojedynczego waloru ma istotne znaczenie z uwagi na dużą koncentrację portfela (ok 45-55 walorów vs średnia 65 składników). Warto podkreślić, że fundusz nie jest rozwiązaniem benchmarkowym (parametr active shares jest najwyższy w grupie i przekracza 90%), zatem zarządzający w poszukiwaniu spółek nie „podąża” za wzorcem.  Drugim filarem portfela (historycznie ok. 35-40% aktywów netto) jest jego część dłużna – kopia Investora Obligacji. Jej rdzeń stanowią polskie obligacje skarbowe (ok. 2/3 portfela dłużnego). Choć wydawać by się mogło, że jest dość konserwatywna to jednak umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej. To z uwagi na aktywne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności (modelowe ramy duration to 3 lata +/- rok) oraz podejmowane ryzyko kredytowe. Obok papierów banków o relatywnie wysokiej jakości znajdziemy obligacje emitentów o wyższym ryzyku kredytowym, np. deweloperów czy spółek działających w obszarze wierzytelności. Niemniej jednak szeroka dywersyfikacja – udział pojedynczego podmiotu nie przekracza 1% aktywów netto – mocno ogranicza ryzyko straty w przypadku upadłości emitenta.

Nasza opinia
Regularność wyników na poziomie I kwartyla w przypadku funduszu Investor Zrównoważony stała się niemal normą – po raz kolejny uplasował się on w gronie najlepszych rozwiązań. Co więcej, niemal w każdym horyzoncie czasowym zajmuje pozycję lidera. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła +16,4%, podczas gdy rywale stracili średnio -2,6%. Duża w tym zasługa trafnej selekcji i partycypacji w potencjale zagranicznych giełd, które w ostatnim czasie nie były tak kapryśne jak rodzimy parkiet. Co więcej, fundusz zdyskontował „rajd” na spółkach technologicznych – w portfelu na koniec roku obecne były 4 spółki wiodące z tego sektora (Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba). W dłuższym horyzoncie czasowym przewaga nad konkurencją również jest imponująca. Zakumulowana nadwyżka nad dwuletnią (+43,5%) czy pięcioletnią (+86,5%) stopą zwrotu wynosi odpowiednio +31,2 pkt proc. i +73,8 pkt proc. Tak spektakularne wyniki, mimo relatywnie wysokiej zmienności, znajdują odzwierciedlenie w efektywności funduszu – nasz Ranking oparty o parametr IR w krótkim (12M) i długim (36M) terminie przyjmuje najwyższą wartość 5a.

Uzasadnienie opinii                                                                     
Fundusz Investor Zrównoważony to nietuzinkowe rozwiązanie, mocno wyróżniające się na tle rynku nie tylko pod względem ciekawej strategii inwestycyjnej, ale również niezmiennie wysokiej efektywności. „Otwarta na świat” koncepcja produktu oraz bardzo dobra selekcja spółek, wsparta stabilnym i pozostawiającym przestrzeń do walki o wynik portfelem dłużnym, decyduje o sile tego rozwiązania. Istotną rolę pełni również dywersyfikacja geograficzna portfela, która zmniejsza zależność od koniunktury na pojedynczym parkiecie. Niemniej jednak jest to strategia okupiona relatywnie wysoką zmiennością. Dokonując bilansu zalet i wad oraz uwzględniając fakt, że produkt jest bliźniaczo podobny do Investora Zabezpieczenia Emerytalnego, zdecydowaliśmy się po raz kolejny przyznać mu ocenę 5 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważoneInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę