Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2018)

07.06.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W majowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 394 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 295 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
 
W minionym miesiącu wystarczająco długa historia wyników pozwoliła na przyznanie oceny w horyzoncie 12-miesięcznym funduszowi QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO). Debiut ten nie był jednak szczególnie udany – rozwiązanie otrzymało notę 2a. W horyzoncie 36-miesięcznym grono produktów, które uzyskały swoje pierwsze oceny jest szersze. Najlepiej wypadł PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), który zadebiutował na „piątkę”. QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) oraz dwa rozwiązania z oferty PKO TFI (PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) i PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)) otrzymały noty 4a. Efektywnością na poziomie dopuszczającym charakteryzują się Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO). Najsłabiej wypadł natomiast Superfund Goldfuture (Superfund SFIO).


W gronie rozwiązań, które w ostatnim czasie istotnie poprawiły swoją efektywność wyróżnia się zwłaszcza Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO). Historia ocen rankingowych tego funduszu jak dotąd nie była najlepsza – w październiku 2016 r. produkt z oferty BZ WBK TFI zadebiutował na „jedynkę”. Co więcej do stycznia br. nie udało mu się uzyskać wyższej noty niż 2a. Minione cztery miesiące przyniosły jednak swoiste nowe otwarcie – w lutym fundusz otrzymał ocenę „dostateczną”, a od kwietnia utrzymuje noty na poziomie 5a. Jest to efekt znaczącej poprawy wyników. W 2016 r. i 2017 r. fundusz plasował się w czwartym kwartylu rocznych stóp zwrotu. Od początku tego roku Arka Platinum Stabilny znajduje się w ścisłej czołówce (również jeśli chodzi o poszczególne miesiące). Warto zauważyć, że jest to jedno z bardziej konserwatywnych rozwiązań w grupie – zaangażowanie
w papiery udziałowe jest tu istotnie niższe.
 

Na drugim biegunie znalazł się tym razem GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO). Wraz z końcem ubiegłego roku efektywność funduszu stopniowo zaczęła się pogarszać. W listopadzie, po blisko roku nieprzerwanie najwyższych not, rozwiązanie to otrzymało „czwórkę”. Miesiąc później ocena spadła do poziomu 3a, a od lutego br. stosunek zysku do ryzyka nie wzrósł ponad „dopuszczalny”. Przełom roku oraz pierwsze miesiące 2018 r. przyniosły istotne pogorszenie wyników – od kilku miesięcy nieprzerwanie stopy zwrotu są niższe niż mediana. Warto zauważyć, że w tym roku polski rynek długu jest pod presją odpływu kapitału inwestorów zagranicznych i korekty, która dotknęła większość rynków wschodzących. Stąd obserwowany w ostatnich miesiącu wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych powyżej 3,00%. Dodatkowo pogorszeniu uległ sentyment na polskim rynku długu korporacyjnego.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę