Wyniki funduszy inwestycyjnych (maj 2018)

04.06.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W maju atmosfera na globalnych rynkach akcji była dość burzliwa

Uwagę inwestorów przyciągały przede wszystkim kontynuacja amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, wycofanie USA z tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem, zamieszanie wokół szczytu amerykańsko-koreańskiego, negocjacje koalicyjne we Włoszech oraz próba zahamowania spadku waluty krajowej przez władze w Turcji. W efekcie w ujęciu miesięcznym wartość indeksu MSCI ACWI, który odzwierciedla koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, nieznacznie spadła (o ok. -0,2%). Słabsza koniunktura odbiła się na wynikach polskich funduszy – większość z rozwiązań nie zdołała pomnożyć kapitału klientów.
 
Na tym tle wyróżniają się fundusze, które skupiają się na rynkach rozwiniętych. Wartość indeksu MSCI World, który obejmuje duże i średnie spółki z 23 krajów, wzrosła o +0,3%. Maj sprzyjał przede wszystkim inwestującym w przedsiębiorstwa amerykańskie – wartość indeksu S&P500 wzrosła w minionym miesiącu o +2,15%. Jeszcze lepiej poradził sobie Nasdaq – kapitalizacja 100 największych spółek niefinansowych notowanych na tym parkiecie wzrosła o przeszło +5,5%. To efekt wzrostu wycen podmiotów z grupy FAANG – notowania Apple, Amazona, Netflixa i Facebooka znalazły się na historycznych maksimach. Co więcej, mimo zamieszania na arenie międzynarodowej inwestorzy w USA zachowali spokój i nie zdecydowali się na większą wyprzedaż akcji. Jeśli chodzi o fundusze inwestujące na rynku amerykańskim, ich średnia stopa zwrotu wyniosła +4,0%, a wszystkie rozwiązania znalazły się na plusie. Najlepiej poradził sobie Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła +11,5%. Na podium znalazły się też Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) i Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Ich wyniki to odpowiednio +8,5% i +6,4%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W ubiegłym miesiącu dobrze wypadły też fundusze inwestujące szeroko na rynku globalnym – ich średni zysk wyniósł +2,2%. Rozwiązania z najwyższymi stopami zwrotu wypracowały wynik kilkukrotnie przekraczający średnią. Liderem był Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), który zarobił +8,2%. Na kolejnych miejscach znalazły się Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) i Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO).

Pomimo wzrostu ryzyka politycznego w maju zarobić dały także rozwiązania skupiające się na aktywach ze Starego Kontynentu. Średnia stopa zwrotu funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych wyniosła +1,2%. Wydaje się, że czynnikiem decydującym była selekcja, bowiem większość głównych indeksów zakończyła miesiąc na minusie (wyjątkiem był brytyjski FTSE250, którego wartość wzrosła o +2,7%). Na korzyść polskich rozwiązań mogło działać także umocnienie euro – względem PLN europejska waluta zyskała +1,8%. Najlepiej wypadł Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) – wartość jego jednostki wzrosła w minionym miesiącu o +8,3%. Na podium trafiły również dwa rozwiązania oferowane przez TFI Allianz Polska - Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) i Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO). Ich wyniki wyniosły odpowiednio +4,3% i +3,9%.

Na drugim biegunie znalazły się, kolejny miesiąc z rzędu, fundusze akcji tureckich. Ich średnia strata wyniosła -5,7%. Wynika to zarówno ze spadku notowań spółek (indeks XU100 stracił -3,5%) oraz osłabiającej się waluty (względem PLN jej wartość spadła o -5,6%). W minionym miesiącu inwestorów odstraszały zwłaszcza obawy o niezależność tureckiego banku centralnego oraz jego zdolność do obrony krajowej waluty. Wśród krajowych produktów największej straty doświadczył Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) – wartość jego jednostki spadła o -6,9%.


Na minusie znalazły się też rozwiązania inwestujące na pozostałych europejskich rynkach wschodzących, w tym w Polsce. Papiery spółek działających w tych krajach traciły na ogólnym pogorszeniu sentymentu do rynków wschodzących (w związku ze wzrostem napięć globalnych oraz problemami gospodarczymi niektórych państw) oraz istotnym umocnieniu dolara – w maju jego wartość względem PLN wzrosła o przeszło +5,2%. Jeśli chodzi o produkty krajowe najwięcej straciły fundusze akcji polskich uniwersalnych – ich średni wynik wyniósł -3,4%. Co więcej na plusie maj zakończyły jedynie cztery rozwiązania (najlepiej wypadł Investor Akcji (Investor FIO), który zyskał +5,2%). Nieco lepiej wypadły fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, których średnia stopa zwrotu wyniosła -2,6%. Tutaj również pozytywnie wyróżnił się produkt z oferty Investors TFI – Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) zarobił +4,8%.

Pod kreską znalazły się także fundusze dłużne – żadna z grup nie zdołała pomnożyć kapitału klientów. Straty to efekt wzrostu rentowności na globalnym rynku długu – w maju 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe ponownie przekroczyły poziom 3%. W gronie krajowych rozwiązań najsłabiej wypadły fundusze dłużne polskie uniwersalne – ich średnia stopa zwrotu wyniosła -0,63%. Wynika to m.in. ze spadku cen polskich obligacji skarbowych, co jest związane ze wspomnianym wyżej wycofywaniem kapitału z papierów rynków wschodzących. Pod kreską znalazły się również rozwiązania, które skupiają się na długu korporacyjnym – ich średnia strata -0,2%. Ujemny wynik wypracowała blisko połowa funduszy. Najsłabiej wypadł Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO), którego jednostka w ciągu miesiąca straciła -1,1%.

Warto również zwrócić uwagę, że kapitału nie zdołały pomnożyć fundusze gotówkowe i dłużne. Ich średni miesięczny wynik wyniósł -0,2%. Z sytuacją taką nie mieliśmy do czynienia od listopada 2016 r. Spadku wartości zgromadzonego kapitału w ciągu minionego miesiąca doświadczyło blisko 65% rozwiązań. Najniższy wynik wypracowały Novo Gotówkowy (Novo FIO) i Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy), których stopa zwrotu wyniosła -1,1%.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotarynek akcjiwyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę