Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - w ofensywie

30.05.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 30 maja 2018 r.

Fundusz: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Od 2012 roku portfelem Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzały aż 4 osoby, z czego jedna dwukrotnie w różnych okresach. Jak na rozwiązanie o charakterze długoterminowym jest to bardzo dużo i z pewnością na przestrzeni czasu nie pomagało funduszowi. Pewna stabilizacja trwa od początku 2017 roku, kiedy to zarządzanie przejął Adam Łukojć. To doświadczony zarządzający, którego styl dotychczas charakteryzowały wysoka koncentracja portfela oraz silne nastawienie na selekcję. Podobny model został wcielony w życie na przestrzeni tego czasu, w rezultacie czego fundusz zyskał bardziej ofensywny charakter. Nie jest to jednak tzw. „wolna amerykanka” – benchmark rozwiązania jest respektowany, brakuje też popularnej na polskim rynku ekspozycji zagranicznej. Wszystko to jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, potencjalny inwestor dobrze wie jaki produkt otrzymuje, szczególnie w kontekście dodatkowych czynników ryzyka – w tym przypadku mamy do czynienia z „czystością formy”, a zatem praktycznie wyłącznie z ekspozycją na rynek polskich MiŚ-ów. Po drugie zaś, w obecnym kształcie rozwiązanie jest nastawione na faktyczną realizację o wysokie lokaty w grupie porównawczej, nie zaś poszukiwanie bezpiecznego miejsca w środku tabeli. Przepisem na sukces standardowo w takich produktach jest selekcja i w tym przypadku nie jest inaczej. Zakłady są wyraziste, a co istotne, zarządzający w równym stopniu preferuje tak mocne przeważenia, jak i selekcję negatywną – rozumianą jako ograniczanie (lub pomijanie) niektórych spółek w portfelu. Mamy zatem do czynienia z nową strategią, która obecnie potrzebuje czasu – mierzonego w latach – aby zaprocentować. Przyszłość pokaże, na ile udało się osiągnąć sukces, natomiast fundusz potrzebuje stabilizacji. Zmiany rzadko służą jakiemukolwiek produktowi, ale w przypadku tych dedykowanych małym i średnim spółkom jest to podwójnie prawdziwe, z uwagi na niską płynność i czas potrzebny na przemodelowanie portfela.

Nasza opinia
Standardowo przy zmianie zarządzającego trudno odnosić się do wyników sprzed jego „kadencji”, pomimo że fundusze akcji małych i średnich spółek mają charakter wybitnie długoterminowy. Dlatego z kronikarskiego obowiązku odnotujemy, że w dłuższych horyzontach czasowych – odpowiednio 3 i 5 lat – Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek plasował się w 3 kwartylu stóp zwrotu i istotną stratą do średniej. Jak jest natomiast od początku 2017 r.? Trzeba zauważyć, że poprawa jest widoczna. Chociaż sam rok 2017 wypadł „w kratkę”, to już licząc z 5 pierwszymi miesiącami 2018 r. udało się pobić przeciętny wynik w grupie o ok. +2 pkt proc. Zatem pod względem rezultatów jest lepiej, natomiast niezmiennie bolączką produktu pozostaje wysoka zmienność jednostki. W istocie, parametry takie jak odchylenie standardowe czy tracking error należą do najwyższych w grupie porównawczej, co z kolei ma negatywne przełożenie na wskaźniki efektywności, np. information ratio. W rezultacie Ranking Analiz Online – bazujący właśnie na information ratio – to przeciętne 3a w krótkim (12 mies.) terminie i gorsze 2a w długim (36 mies.). Zatem poprawa w obszarze stóp zwrotu na razie umiarkowanie przełożyła się na efektywność zarządzania.

Uzasadnienie opinii                                                                     
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek z pewnością przypadnie do gustu tym inwestorom, którzy potrzebują czystej ekspozycji na polski rynek, bez dodatkowych „dopalaczy”. Nowa strategia przyniosła efekty w obszarze wyników, trzeba jednak wziąć pod uwagę wysoką zmienność opisaną powyżej. Obecnie produkt potrzebuje stabilności zarządzania, tak by przyjęta strategia mogła ujawnić swoje plusy w długim terminie. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to będziemy mieli do czynienia z produktem z aspiracjami. Te mogą jednak tylko zostać potwierdzone poprzez osiągnięcia na polu selekcji, a to zawsze wyzwanie. Na ten moment nadajemy funduszowi ocenę na poziomie 3 gwiazdek, zwracając przy tym uwagę potencjalnym inwestorom na jego ofensywny profil.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekratingi i analizy funduszyTFI Allianz Polska

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę