Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Trzy nowe jednostki funduszy PLN-hedged od Schroders

28.05.2018 | Wojciech Kiermacz
Schroders poszerza ofertę w Polsce o trzy fundusze. Da też możliwość inwestowania w produkt z zabezpieczonym ryzykiem walutowym wypłacającym dywidendę

Trzy nowe jednostki mają zabezpieczone ryzyko walutowe (PLN-hedged), a pierwsze i kolejne wpłaty wynoszą 1000 dolarów. Pierwszą nowością jest Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged). Środki tego funduszu inwestowane są globalnie w wiele klas aktywów (akcje, obligacje, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, czy instrumenty pochodne).

Kolejna jednostka to Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged). Fundusz ten większość środków może inwestować w globalne obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym (zarówno skarbowe jak i korporacyjne). Część środków mogą stanowić również tzw. high-yieldy, czyli obligacje emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Ostatnią nowością jest Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis) (PLN) (hedged). Fundusz inwestuje przynajmniej dwie trzecie swoich aktywów bezpośrednio w akcje, obligacje i alternatywne klasy aktywów na rynkach wschodzących na całym świecie. To jednostka dystrybucyjna (Dis), co oznacza, że część zysków dystrybuowana jest w postaci dywidendy do posiadaczy jednostek uczestnictwa. W tym wypadku według stałej stopy 5% rocznie od wartości jednostki.

Schroders oferuje w Polsce prawie 100 funduszy otwartych, z których 18 dostępne jest w formule PLN-hedged.

/wk

TAGI:

jednostki PLN-hedgedSchroders

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę