Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - łamie konwenanse

28.05.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 28 maja 2018 r.

Fundusz: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produktu
Wyjście poza schemat oraz konsekwencja w działaniu to najważniejsze cechy, które określają sposób zarządzania produktem Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Jak to bywa w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, głównym motorem wyniku jest część akcyjna, którą od 7 lat opiekuję się Maciej Chudzik. Od tego czasu produkt przeszedł szereg zmian, z czego kluczowe było „otwarcie na świat”, umożliwiające wykorzystanie potencjału zagranicznych giełd. Fundamentalne znaczenie ma elastyczna polityka inwestycyjna. Zarządzający ma relatywnie dużą swobodę (mieszczącą się w ramach strategii przyjętej przez komitet inwestycyjny) w kontekście doboru lokat, a naśladowanie benchmarku jest dalekie od jego filozofii (parametr active shares jest najwyższy w grupie). Poszukiwanie wartości dodanej ma miejsce głównie na rynkach rozwiniętych, które są „kolebką” innowacyjnych rozwiązań. Źródłem sukcesu jest trafna selekcja, przy czym portfel jest mocno skoncentrowany (40-50 emitentów vs średnia 60 spółek). Zarządzający „celuje” w przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu, cechujące się np. ciekawym produktem czy unikatową strategią biznesową. W rezultacie w centrum zainteresowania są m.in. spółki technologiczne czy związane z przemysłem elektronicznym. Co więcej, najliczniejszą reprezentację stanowią emitenci spoza polskiego rynku, np. amerykańskiego czy chińskiego, co różnicuje fundusz na tle rywali. Druga część portfela (ok 60-70% aktywów netto) to kalka funduszu Investor Obligacji, nagrodzonego Alfą 2017 i zarządzanego przez Mikołaja Stępniewskiego. Pełni ona stabilizującą rolę, niemniej jednak aktywne zarządzanie tą częścią portfela pozostawia przestrzeń na poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu. W części skarbowej (2/3 aktywów netto) generowanie zysku umożliwia umiejętne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności, a w korporacyjnej poszukiwanie okazji głównie na polskim rynku długu. Warto dodać, że portfel jest podręcznikowo zdywersyfikowany – zaledwie 6 na 43 emitentów przekracza udział 1% aktywów netto, przy czym są to głównie banki.

Nasza opinia
Unikalna strategia i duża swoboda zarządzającego częścią akcyjną okazały się być kluczem do sukcesu. Kolejny rok z rzędu fundusz znalazł się pośród najlepszych rozwiązań – powtarzalność dotyczy nie tylko miejsca w I kwartylu stóp zwrotu, ale również czołowych pozycji w tabeli. Zakumulowana nadwyżka nad rywalami jest imponująca – roczna (+8,6%), dwuletnia (+24,57%) czy trzyletnia (+21,43%) stopa zwrotu przekracza średnią o odpowiednio +9,0 pkt proc., +18,1 pkt proc. oraz +19,9 pkt proc. Duża w tym zasługa trafnej selekcji oraz relatywnie dużej ekspozycji na zagraniczne spółki, dzięki czemu fundusz nie ucierpiał na skutek np. słabości polskiej giełdy w 2015 czy 2016 r. Co ciekawe, w portfelu na koniec 2017 r. były aż 4 wiodące spółki z sektora technologicznego (Facebook, Alibaba, Amazon czy Alphabet), które są motorem globalnej hossy. Powyższe czynniki, pomimo relatywnie wysokiej zmienności (obrazowanej wskaźnikiem TE), powodują że fundusz plasuje się w gronie 15% najefektywniejszych rozwiązań w grupie. Nasze Rankingi, oparte o wskaźnik IR, zarówno w krótkim (12M) jak i długim (36M) horyzoncie czasowym przyjmują najwyższą wartość – 5a.

Uzasadnienie opinii                                                                     
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku, nie tylko w kwestii nieszablonowego podejścia do konstrukcji portfela, ale również skuteczności rozumianej jako powtarzalne rezultaty. Konsekwentnie dobra forma została przez nas po raz 4 nagrodzona statuetką Alfa. Co więcej, choć to część akcyjna jest motorem napędowym wyników funduszu, to jednak walka o wynik odbywa się na każdym polu – również w części dłużnej. Tak pieczołowicie zbudowany portfel przy relatywnie niskiej opłacie manipulacyjnej stanowi ciekawą propozycję dla osób, które poszukują rozwiązania „otwartego na świat”. Mając na uwadze zdecydowaną przewagę zalet nad wadami rozwiązania utrzymujemy dotychczasowy rating na poziomie 5 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski

Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostuInvestors TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę