Tylko co czwarty fundusz pobił własny benchmark

16.05.2018 | Anna Zalewska
pobierz plik: xlsx
Na co dzień wyniki funduszy porównujemy do klasycznych benchmarków równych dla wszystkich z danej grupy. Dziś sprawdzamy jak fundusze radzą sobie z własnymi wzorcami.

Niemal wszystkie towarzystwa zaktualizowały już tzw. KIID-y (Key Investor Information Document) o dane za 2017 rok. Jedną z ciekawszych informacji, które tam znajdziemy jest porównanie wyników funduszu do benchmarku w określonych horyzontach.
 
W 2017 roku na blisko 330 funduszy otwartych posiadających swój wzorzec, pobić go zdołało 137 z nich (28%). Najlepiej z biciem własnego benchmarku poradziły sobie fundusze gotówkowe i pieniężne (90%), długu korporacyjnego (80%) oraz dłużne zagraniczne (67%). Słabiej wypadły natomiast fundusze akcyjne. W przypadku funduszy akcji polskich uniwersalnych własny benchmark pobił tylko co piąty z nich, choć to właśnie w tym segmencie znajdziemy fundusze, które pokonały benchmark spektakularnie. Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), Novo Akcji (Novo FIO) oraz Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) pokonały swoje wzorce o ponad 20 punktów procentowych!
 
Benchmark – inaczej punkt odniesienia, wzorzec – pełni kilka funkcji. Przeczytaj także: Nierówne wzorce do naśladowania - jak odnaleźć się w gąszczu benchmarków?
 
Ogólny wynik był jednak dość słaby, biorąc dodatkowo pod uwagę to, że niektóre firmy stosują w benchmarkach pewne „ułatwiacze”, wykorzystując nieco łatwiejszy do pokonania indeks, czy dodając do jego konstrukcji np. element rynku pieniężnego lub odliczając koszty zarządzania. W efekcie różnice w wynikach benchmarków pomiędzy funduszami realizującymi podobne strategie potrafią być ogromne.
 

Na przykład w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych część z nich za benchmark ma sam indeks (WIG, WIG20, bądź kombinację WIG20 i mWIG40). Pozostałe mają w konstrukcji także inne indeksy oraz składnik „bezpieczny”, czy odjęcie kosztów zarządzania. W 2017 roku najtrudniejsze zadanie miały fundusze, których benchmark jest oparty o WIG20 (zyskał 26,4%), a najłatwiejsze - GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO). Jego benchmark (70% WIG20 + 30% EuroStoxx 50, pomniejszone o koszty stałe) zyskał ponad 10 pkt proc. mniej. Jeszcze większą rozbieżność w wynikach benchmarków miały fundusze surowcowe – blisko 40 pkt proc.!
>> Pełne zestawienie wyników funduszy w relacji do benchmarków jest w załączeniu.
 
Z racji tak dużych rozbieżności trudno stosować benchmarki funduszy do ich oceny w porównaniu do rywalizujących produktów. Dlatego na co dzień wykorzystujemy niezależne wzorce. Analizy Online wyliczają dwa benchmarki służące do porównań. Pierwszy to średnia dla konkretnej grupy funduszy wyliczana na podstawie stóp zwrotu wszystkich funduszy w grupie. Drugi (IRFU) zbudowany jest w oparciu o wybrane indeksy i liczony jest tylko dla funduszy operujących na polskim rynku. W przypadku funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii zbudowany jest on w 90% z indeksu WIG oraz w 10% z indeksu rynku pieniężnego WIBID 1M.
 
Jak się okazuje na ponad 240 funduszy benchmark rynkowy IRFU pokonał co trzeci z nich. Wszystkie trzy benchmarki (swój własny, średnią i rynkowy IRFU) pokonało natomiast w sumie 41 funduszy.
 
/az

TAGI:

benchmarkwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę