Fundusze muzułmańskie – klienci mają z czego wybierać

15.05.2018 | Katarzyna Czupa
We wtorek 15 maja br. zaczyna się Ramadan, czyli miesiąc postu w kalendarzu muzułmańskim. Z tej okazji przypominamy czym są fundusze dedykowane wyznawcom Islamu, których oferta stale się poszerza

Fundusze muzułmańskie w wielu aspektach sąpodobne do tych klasycznych (szerzej pisaliśmy o tym tutaj), gdyż zarówno struktura, jak i działania przez nie prowadzone są zgodne z ogólnie przyjętymi normami.
Różnice występują głównie na poziomie polityki inwestycyjnej. Papiery stanowiące podstawę inwestycji muszą być zgodne z wytycznymi prawa muzułmańskiego (prawo szariatu).  Po pierwsze, zakazane jest inwestowanie w aktywa oparte o stopę procentową. Są to m.in. konwencjonalne obligacje, które posiadają swój muzułmański odpowiednik (ar. sukuk). Zakazane jest również lokowanie kapitału w podmioty, których podstawowa działalność polega na oferowaniu instrumentów finansowych niedozwolonych przez islam (np. konwencjonalne banki) czy też wytwarzaniu i dystrybucji alkoholu, broni oraz mięsa wieprzowego. Do portfela mogą zatem trafiać instrumenty, dla których bazą jest realna działalność gospodarcza, która nie jest szkodliwa dla społeczeństwa. O ich zgodności z przyjętymi normami decyduje rada ds. szariatu, która jest elementem struktury każdego muzułmańskiego funduszu.

Tutaj tak naprawdę różnice się kończą, a oferta funduszy muzułmańskich jest bardzo zbliżona do ich konwencjonalnych odpowiedników. Zacznijmy od typów produktów. Na rynku znajdziemy zarówno fundusze otwarte, jak i zamknięte. Są one dedykowane klientom detalicznym oraz instytucjonalnym (m.in. spółkom, podmiotom rządowym). W drugim przypadku na rynku występuje szereg rozwiązań o charakterze alternatywnym – specjalizują się w nich zwłaszcza podmioty działające w Luksemburgu, których jest jednym z centrów funduszy muzułmańskich.  Ostatnie lata przyniosły także rozwój branży muzułmańskich funduszy hedgingowych.

Jeśli chodzi o rozwiązania skierowane do klientów detalicznych znajdziemy je głównie w ofercie instytucji działających w krajach muzułmańskich (przede wszystkim Malezja, Indonezja oraz kraje Półwyspu Arabskiego). Jednak fundusze zgodne z prawem szariatu znajdziemy też w palecie produktów największych globalnych graczy na rynku konwencjonalnym. Rozwiązania te znajdziemy w ofercie Franklin Templeton, Schroders, BlackRock, BNP PAribas, AXA i HSBC. Biorąc pod uwagę strategię inwestycyjną oferta obejmuje m.in. fundusze akcyjne, gotówkowe i pieniężne, sukuk (odpowiednik dłużnych), mieszane (w tym multi-asset), surowcowe i nieruchomości. Warto zauważyć, że w ramach pierwszej z grup, podobnie jak w sektorze konwencjonalnym, fundusze mogą skupiać się na wybranych spółkach – np. wzrostowych, technologicznych – lub określonych regionach. Natomiast jeśli chodzi o produkty mieszane obok „tradycyjnych” strategii na rynku znajdziemy także fundusze portfelowe, oferujące klientom określony poziom ryzyka.

Oferta rozwiązań zgodnych z prawem szariatu obejmuje także fundusze ETF, które znajdziemy np. w ofercie BlackRock czy HSBC. Rozwojowi tego segmentu rynku sprzyja rosnąca liczba indeksów grupujących aktywa, które są zgodne z wytycznymi prawa szariatu. W swojej ofercie mają je praktycznie wszystkie globalne podmioty, w tym MSCI, FTSE Russell, S&P Global, Dow Jones i Bloomberg. Obejmują one zarówno rynek akcji jak i sukuk. Warto zauważyć, że większość z indeksów może pochwalić się przynajmniej kilku-, a w niektórych przypadkach kilkunastoletnią historią wycen.

Do tego dochodzą muzułmańskie fundusze emerytalne. Rozwijają się one głównie w Malezji, Pakistanie i Turcji, jednak produkty te można znaleźć także m.in. w Wielkiej Brytanii. W przypadku Zjednoczonego Królestwa można znaleźć je choćby w ofercie Nest (towarzystwa oferującego plany pracownicze). Na rynku znajdziemy rozwiązania oparte o koncepcję cyklu życia.

Według danych EurekaHedge na koniec stycznia 2018 r. globalna wartość aktywów zgromadzonych w funduszach muzułmańskich wyniosła ok. 95 mld dolarów. Choć to poziom nieco wyższy niż wartość kapitału zgromadzonego w ramach polskiego sektora funduszy inwestycyjnych sektor ten rozwija się dość dynamicznie. Licząc od 2008 r. aktywa wzrosły dwukrotnie. Tylko w ciągu minionego roku wartość zgromadzonego kapitału zwiększyła się o +17%, a za większość tego przyrostu odpowiadają wpłaty klientów.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

BlackRockfinanse muzułmańskieFranklin Templetonfundusze muzułmańskieSchroders

zobacz także

↑ na górę