Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2018)

14.05.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W kwietniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 398 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 290 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Po raz pierwszy w rankingu 12-miesięcznym ocenione zostały dwa fundusze – AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus, który zadebiutował z oceną 3a oraz UniGotówkowy Aktywa Polskie z notą 2a. Pięć funduszy miało wystarczająco długą historię, aby nadać im ranking również w horyzoncie 36-miesięcznym. To między innymi dwa produkty Pekao TFI – Pekao Obligacji Strategicznych (2a) oraz Pekao Obligacji i Dochodu (4a).

Jednym z funduszy, który podciągnął swoją ocenę w rankingu jest Skarbiec Emerging Markets Opportunities. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie ponad +12%, co jest wynikiem o przeszło +5,5 pkt. proc. lepszym od średniej dla konkurencji. Równolegle spadło nieco ryzyko mierzone wskaźnikiem tracking error, a więc mianownik w równaniu będącym podstawą do wyliczenia Rankingu Analiz Online. Efekt – powrót po pół roku do najwyższej noty 5a.

Skarbiec Emerging Markets Opportunities działa w formule master feeder, a więc zdecydowana większość jego środków inwestowana jest w fundusz bazowy, w tym wypadku zagraniczny JPMorgan Emerging Markets Opportunities. Tytuły uczestnictwa funduszu bazowego inwestowane są szeroko na rynkach krajów wschodzących, przy czym jedną trzecią portfela (na 30 kwietnia 2018 r.) stanowiły spółki chińskie, a ponad dwie trzecie zainwestowane było w sektorze finansowym i technologicznym.


Na drugim biegunie znalazł się tym razem BPS Płynnościowy. Ocena rankingowa tego funduszu pieniężnego spadła z 5a w grudniu do najniższej 1a obecnie. Warto zauważyć, że wcześniej ani razu w swojej ponad czteroletniej historii nie miał oceny niższej niż 3a. Najnowszy ranking to efekt pogorszenia jego wyników w ostatnich tygodniach – od początku kwietnia fundusz stracił -0,72%, co dla reprezentanta grupy produktów pieniężnych i gotówkowych jest szczególnie odczuwalne. W efekcie notowana jednostki spadły do poziomów z początku lutego tego roku. W BPS Płynnościowym dużą rolę gra część korporacyjna, której udział waha się w okolicach połowy aktywów.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę