IZFiA: napływy do funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2018)

14.05.2018 | IZFiA
Kwietniowy odpływ środków może przerazić, ale to tylko pozory spowodowane umorzeniami jednego funduszu FIZ. Szeroki rynek ma się dobrze i rośnie

Ponad -8,7 mld zł odpływu środków w ubiegłym miesiącu to efekt, przede wszystkim, jednorazowego zdarzenia na dedykowanym funduszu, należącym do jednej z polskich grup kapitałowych (-10,2 mld zł). Gdyby nie ta deinwestycja, obraz rynku byłby już zgoła inny: +1,4 mld zł.

- Fundusze dedykowane stanowią prawie połowę rynku, a wartość niektórych z nich sięga kilkunastu miliardów złotych. Takie ruchy, jak w kwietniu, mogą się więc zdarzyć. Nastawienie rynku warto badać jednak z szerszego punktu widzenia. Z takiej perspektywy jestem spokojny o dalsze wzrosty – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.
 
Niespodzianki nie było, jeśli chodzi o lidera miesięcznego zestawienia. Po raz kolejny najwięcej środków per saldo zebrały fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego (prawie +1,8 mld zł), przy czym zdecydowana większość nowych środków została zainwestowana w najpopularniejszą podkategorię – fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego uniwersalne (+1,7 mld zł).
 
Na drugim miejscu w kwietniu znalazły się fundusze dłużne, które przyciągnęły do siebie prawie +0,5 mld zł i są również drugą najpopularniejszą kategorią inwestycyjną w tym roku. W tej kategorii królowały głównie fundusze oparte o polskiego złotego.


Niezmiennie, inwestorzy zdecydowanie stronią od ryzyka i nie mogą przekonać się w szerszym stopniu do inwestycji na rynku kapitałowym. Fundusze akcyjne straciły w kwietniu nieco ponad -0,35 mld zł. Dosyć wysokie umorzenia (-0,2 mld zł) wśród funduszy małych i średnich spółek, zadecydowały w tej podkategorii o istotnej różnicy końcowego salda w porównaniu z marcem i ostatecznie wpłynęły na wynik całej kategorii funduszy akcyjnych.
 
Podobnie, jak w przypadku funduszy akcyjnych, wyglądała sytuacja wśród funduszy mieszanych (-0,37 mld zł). Sporym zainteresowaniem cieszyły się fundusze mieszane ochrony kapitału. W kwietniu zanotowano większą sprzedaż brutto niż w poprzedzającym miesiącu, ale równocześnie wartość umorzeń również nie pozostała w miejscu. Summa summarum finalne saldo było mniejsze niż w marcu (-0,3 mld zł).
 
Zdecydowaną poprawą salda mogły pochwalić się za to fundusze absolutnej stopy zwrotu. Co prawda zanotowały one delikatnie ujemny wynik (-24 mln zł), ale był on zdecydowanie mniejszy niż ten z marca. To efekt wyraźnie mniejszych odpływów.
 
Kwiecień – wbrew wspomnianym na początku specyficznym wydarzeniom, był więc kontynuacją dobrego okresu na rynku TFI w Polsce. Wpłaty klientów funduszy koncentrują się głównie na grupach inwestycji powiązanych z rynkiem długu i pieniężnym i to one systematycznie zwiększają swoją wartość.
 
Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

TAGI:

IZFiAsaldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę