Fundusze inwestycyjne pozyskały ponad 1,3 mld zł w kwietniu

11.05.2018 | Anna Zalewska
Od wielu miesięcy największą popularnością klientów cieszą się fundusze gotówkowe. Tak też było w kwietniu. Fundusze akcyjne pozostały natomiast w odstawce

Jeśli weźmiemy pod uwagę cały rynek funduszy, saldo wpłat i wypłat było ujemne i wyniosło aż -8,6 mld zł. To efekt wycofania środków z jednego funduszu dedykowanego ze Skarbca TFI w wysokości około 10 mld zł. Biorąc pod uwagę tylko fundusze detaliczne, kwietniowy bilans sprzedaży był nieco niższy niż w trzech poprzednich miesiącach, mimo to wyniósł solidne +1,3 mld zł. Ponownie najwięcej nowych środków zgarnęły fundusze gotówkowe +1,8 mld zł (od początku roku już ponad 7 mld zł). Drugą najpopularniejszą grupą funduszy w kwietniu były rozwiązania dłużne, a dokładniej dłużne uniwersalne i papierów skarbowych. Fundusze obligacji korporacyjnych, drugi miesiąc z rzędu, odnotowały przewagę umorzeń.
 

Siódmy miesiąc z rzędu najwięcej kapitału klienci wpłacili do funduszy PKO TFI, tym razem blisko +0,8 mld zł. Ponownie największym powodzeniem cieszył się PKO Skarbowy, bestseller 2017 roku. Wysokim bilansem sprzedaży może pochwalić się także Union Investment TFI, które pozyskało blisko +0,4 mld zł, głównie do UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) oraz UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO). Miejsce w pierwsze trójce utrzymało także Pekao TFI z ponad +0,2 mld zł, również dzięki popularności funduszy gotówkowych.
 
Największy odpływ środków z funduszy detalicznych odnotowały natomiast Quercus TFI (przez Quercus Ochrony Kapitału), Altus TFI oraz Trigon TFI.
 
Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych licząc od początku roku wyniosło +6,7 mld zł.
/az

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę