Ulubione fundusze zarządzających

09.05.2018 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Lolostock / shutterstock.com
Fundusze Union Investment TFI i Aviva Investors TFI  cieszą się największym zainteresowaniem zarządzających z konkurencyjnych towarzystw

Przy okazji publikacji nowych sprawozdań funduszy inwestycyjnych na koniec 2017 roku sprawdziliśmy, które fundusze występują najczęściej w portfelach konkurentów. W naszych zestawieniach nie wzięliśmy więc pod uwagę przypadków, w których towarzystwa lokują środki w swoje własne produkty.
Z perspektywy TFI największe wzięcie mają produkty z Union Investment TFI. Jego fundusze znajdziemy aż w 48 produktach innych towarzystw, a ich łączna wycena to prawie 400 mln zł. Druga jest Aviva Investors TFI, której fundusze pojawiają się 25 razy w portfelach konkurentów, a ich jednostki uczestnictwa są warte 115 mln zł.


Zarządzający korzystają najczęściej z jednostek konkurencyjnych funduszy akcji polskich, dłużnych korporacyjnych oraz pieniężnych. Najwięcej, bo ponad 266 mln zł ulokowane jest w UniWIBID Plus. Dalej w kolejności jest GAMMA (d. KBC Gamma), której jednostki w innych funduszach są warte 200 mln zł.


Najczęściej w portfelach innych funduszy występuje wspomniana GAMMA. Na koniec ubiegłego roku jej jednostki znaleźć można było m.in. w Quercusach, BGŻ BNP Paribas, czy mFunduszach. GAMMA już od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarządzających. Znakiem rozpoznawczym funduszu jest aktywne podejście do zarządzania oparte o trzy filary – skarbowy, komunalny i korporacyjny.

Spośród rozwiązań dłużnych zarządzający najczęściej sięgają po Avivę Investors Obligacji Dynamiczny oraz Avivę Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Na koniec roku występowały m.in. w strategiach Aliora (AktywnaDynamicznaOstrożnaRozważna) i w pakietach ING (DynamicznyOstrożnyUmiarkowany). Obydwa fundusze odznaczają się niestandardową polityką inwestycyjną, w której dużą rolę gra aktywnie zarządzana część zagraniczna portfeli.

W grupie akcyjnej najczęściej wybierane są UniKorona Akcje i UniAkcje Wzrostu. Poza wspomnianymi wcześniej strategiami Aliora i ING znaleźć je można m.in. funduszach Superfund TFI i Opera TFI. Obydwa rozwiązania od długiego czasu odznaczają się dobrymi wynikami, i co kwartał lądują w naszym zestawieniu „Najlepszych z najlepszych – fundusze do budowy portfela”. 

Ulubione fundusze zarządzających mogą być wskazówką dla inwestorów indywidualnych, którzy szukają najlepszych rozwiązań dla siebie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie są łatwo dostępne dla „Kowalskich”. Część z nich tworzona jest z myślą o klientach instytucjonalnych i ma wysokie limity pierwszych wpłat. Ich wysokość możemy sprawdzić na przykład na profilu funduszy w naszym serwisie.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Aviva Investors TFIfundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkoweUnion Investment TFI

zobacz także

↑ na górę