Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (kwiecień 2018)

08.05.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Po trudnych dwóch miesiącach kwiecień przyniósł lekką poprawę nastrojów na globalnych rynkach kapitałowych

Wzrostów doświadczyła także warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał prawie +2,7% i tym samym przerwał dwumiesięczną serię spadków. To zasługa największych spółek, zgrupowanych w indeksie WIG20, który zyskał +3,7%. Wyceny podmiotów wchodzących w skład indeksu mWIG40 wzrosły jedynie nieznacznie (+0,4%), a ceny akcji małych spółek uległy niewielkiemu spadkowi (-0,4%). Blue chipy cieszyły się sporym zainteresowaniem dzięki dobrym wynikom finansowym i poprawie globalnych nastrojów.
 
Wyniki funduszy emerytalnych
Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych, których portfele w blisko 80% wypełnione są akcjami, wyniosła w kwietniu +2,2%. Najlepszy wynik osiągnął OFE PZU „Złota Jesień” +2,6% i jest to jedyny fundusz, który utrzymał dodatni wynik w horyzoncie 12-miesięcznym. W tym horyzoncie średni wynik wszystkich OFE wyniósł -1,6%.

Ranking OFE
Kolejny miesiąc z rzędu pozycję lidera utrzymał OFE PZU "Złota Jesień", który jako jedyny otrzymał najwyższą ocenę 5a w obu zestawieniach (12- i 36-miesięcznym). Po kilku miesiącach przerwy najwyższą ocenę w horyzoncie rocznym otrzymał także Generali OFE, jednak jego ocena długoterminowa (36-miesięczna) wciąż utrzymuje się na najniższym poziomie 1a. Na ostatnim miejscu zestawienia pozostało natomiast Pekao OFE, które mimo niezłego wyniku w kwietniu (+2,4%), traci najwięcej od początku roku.


Aktywa funduszy emerytalnych
Kwiecień przyniósł wzrost aktywów zarządzanych przez OFE, łącznie o ponad +3 mld zł. Największa w tym zasługa dodatniego wyniku zarządzania, którego wpływ szacujemy na ok. +3,5 mld zł. Jednocześnie OFE osiągnęły ujemny bilans przepływów z ZUS. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w kwietniu -683,4 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie 288 mln zł.
 

Zespół Analiz Online

Komentarz IGTE
Zmiana koniunktury na światowych rynkach w kwietniu br. wpłynęła pozytywnie na wyniki polskiej giełdy, a tym samym OFE, które w ciągu miesiąca pomnożyły swoje aktywa średnio o 2,2%. Jak pokazują doświadczenia ostatnich paru miesięcy, w krótkim okresie wyniki funduszy emerytalnych może cechować większa zmienność, nie wpływa to jednak na ich długookresowy wynik, który jest miarodajną oceną ich efektywności. Średnia ważona stopa zwrotu, wg danych KNF, za okres od 31 marca 2015 roku do 30 marca 2018 roku wynosi 11,424% – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.


TAGI:

IGTEMałgorzata RusewiczOFEwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę