Zmiany w ofercie Ipopema TFI

27.04.2018 | Zespół Analiz Online
W ofercie towarzystwa pojawił się nowy fundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy

Z dniem 26 kwietnia br. fundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek, wydzielony w ramach funduszu Ipopema SFIO, zmienił nazwę na Ipopema Portfel Polskich Funduszy. Jest to efekt zmian statutu ogłoszonych w dniu 26 stycznia 2018 r.

Jak wynika z informacji podanych przez Ipopema TFI fundusz będzie lokował środki głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Produkt nie posiada benchmarku, a alokacja w poszczególne klasy aktywów będzie aktywnie zarządzana.

/aol

TAGI:

Ipopema TFIprodukty

zobacz także

↑ na górę