Dane o FIZ-ach niepublicznych znikają z analizy.pl
16.04.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Lightspring / shutterstock.com
W dniu dzisiejszym zaprzestaliśmy prezentowania informacji o FIZ-ach oferowanych w ofercie niepublicznej na stronie analizy.pl. Jest to odpowiedź na stanowisko KNF z marca br.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać szerokiemu gronu (w tym na stronach internetowych) szeregu informacji dotyczących FIZ-ów oferowanych w ramach oferty niepublicznej. Chodzi o informacje, które mogą stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych, czyli wg KNF m.in. o publikację statutów, sprawozdań finansowych, ale także wycen certyfikatów umożliwiających ocenę historycznych wyników oraz pozwalających określić poziom ceny emisyjnej certyfikatów najbliższej emisji. W efekcie, w ciągu ostatnich dni, wybrane TFI, publikujące wcześniej te informacje, ograniczyły do nich dostęp (np. poprzez wymaganie logowania). 

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Szanując stanowisko KNF, z dniem 16 kwietnia postanowiliśmy o „zdjęciu” informacji na temat FIZ-ów niepublicznych z serwisu analizy.pl. Co istotne, naszym działaniem zostały objęte wszystkie fundusze inwestycyjne zamknięte (niebędące publicznymi FIZ) bez względu na to, czy posiadamy informację o tym, czy konkretne TFI zdążyło już zareagować na stanowisko KNF, czy też jeszcze nie. W tym duchu dodatkowo postanowiliśmy o "zdjęciu" informacji w przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) bazujących na FIZ-ach niepublicznych, o których pisaliśmy w tekście: Fundusze zamknięte w UFK. Jaka przyszłość je czeka?.

Naszym zdaniem ograniczenie informacji o FIZ-ach niepublicznych przez serwis analizy.pl z jednej strony jest zgodne ze stanowiskiem nadzoru, z drugiej w sposób kompleksowy rozwiązuje kwestie niejednorodnego podejścia różnych TFI do kwestii związanych z prezentacją danych o tych funduszach. W naszej ocenie stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego jest początkiem zmian w zakresie praktyk rynkowych obejmujących FIZ-y niepubliczne, a informacje (również te służące wyłącznie ocenie ich efektywności) docelowo znikną ze wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez TFI.

Mając powyższe na uwadze, rozpoczęliśmy prace w celu udostępnienia okrojonych profili funduszy, które będą zawierać wyłącznie podstawowe informacje, bez notowań certyfikatów, wyników, czy opisu polityki inwestycyjnej. Jeżeli stanowisko KNF ulegnie złagodzeniu w wyniku dialogu z rynkiem, to dostosujemy także zakres prezentowanych danych. Na dotychczasowych zasadach są natomiast udostępniane informacje o funduszach inwestycyjnych zamkniętych oferowanych publicznie (obecnie jest ich 27). 

Nasza firma od 18 lat monitoruje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 9 lat prowadzimy serwis analizy.pl, który co miesiąc odwiedza ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników. Wśród wielu informacji o funduszach inwestycyjnych na serwisie analizy.pl prezentowane były również te o funduszach zamkniętych, także oferowanych niepublicznie, w tym podstawowe informacje, ich wyceny oraz stopy zwrotu. Dostęp do tych informacji wynikał wprost z ich dostępności na serwisach prowadzonych przez TFI.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze zamknięteKNF

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę