Dane o FIZ-ach niepublicznych znikają z analizy.pl

16.04.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Lightspring / shutterstock.com
W dniu dzisiejszym zaprzestaliśmy prezentowania informacji o FIZ-ach oferowanych w ofercie niepublicznej na stronie analizy.pl. Jest to odpowiedź na stanowisko KNF z marca br.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z 29 marca 2018 r., towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać szerokiemu gronu (w tym na stronach internetowych) szeregu informacji dotyczących FIZ-ów oferowanych w ramach oferty niepublicznej. Chodzi o informacje, które mogą stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych, czyli wg KNF m.in. o publikację statutów, sprawozdań finansowych, ale także wycen certyfikatów umożliwiających ocenę historycznych wyników oraz pozwalających określić poziom ceny emisyjnej certyfikatów najbliższej emisji. W efekcie, w ciągu ostatnich dni, wybrane TFI, publikujące wcześniej te informacje, ograniczyły do nich dostęp (np. poprzez wymaganie logowania). 
Szanując stanowisko KNF, z dniem 16 kwietnia postanowiliśmy o „zdjęciu” informacji na temat FIZ-ów niepublicznych z serwisu analizy.pl. Co istotne, naszym działaniem zostały objęte wszystkie fundusze inwestycyjne zamknięte (niebędące publicznymi FIZ) bez względu na to, czy posiadamy informację o tym, czy konkretne TFI zdążyło już zareagować na stanowisko KNF, czy też jeszcze nie. W tym duchu dodatkowo postanowiliśmy o "zdjęciu" informacji w przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) bazujących na FIZ-ach niepublicznych, o których pisaliśmy w tekście: Fundusze zamknięte w UFK. Jaka przyszłość je czeka?.

Naszym zdaniem ograniczenie informacji o FIZ-ach niepublicznych przez serwis analizy.pl z jednej strony jest zgodne ze stanowiskiem nadzoru, z drugiej w sposób kompleksowy rozwiązuje kwestie niejednorodnego podejścia różnych TFI do kwestii związanych z prezentacją danych o tych funduszach. W naszej ocenie stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego jest początkiem zmian w zakresie praktyk rynkowych obejmujących FIZ-y niepubliczne, a informacje (również te służące wyłącznie ocenie ich efektywności) docelowo znikną ze wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez TFI.

Mając powyższe na uwadze, rozpoczęliśmy prace w celu udostępnienia okrojonych profili funduszy, które będą zawierać wyłącznie podstawowe informacje, bez notowań certyfikatów, wyników, czy opisu polityki inwestycyjnej. Jeżeli stanowisko KNF ulegnie złagodzeniu w wyniku dialogu z rynkiem, to dostosujemy także zakres prezentowanych danych. Na dotychczasowych zasadach są natomiast udostępniane informacje o funduszach inwestycyjnych zamkniętych oferowanych publicznie (obecnie jest ich 27). 

Nasza firma od 18 lat monitoruje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 9 lat prowadzimy serwis analizy.pl, który co miesiąc odwiedza ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników. Wśród wielu informacji o funduszach inwestycyjnych na serwisie analizy.pl prezentowane były również te o funduszach zamkniętych, także oferowanych niepublicznie, w tym podstawowe informacje, ich wyceny oraz stopy zwrotu. Dostęp do tych informacji wynikał wprost z ich dostępności na serwisach prowadzonych przez TFI.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze zamknięteKNF

Popularne


zobacz także

↑ na górę