Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PZU FIZ Akord

13.04.2018 | KNF
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC.

Oferującym jest Bank Polska Kasa Opieki SA – Dom Maklerski Pekao z siedzibą w Warszawie.

Za: KNF

TAGI:

fundusze zamknięteTFI PZU

Popularne


zobacz także

↑ na górę