Aktywa funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)

11.04.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W marcu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o +1,8%, do 288,1 mld zł. Wynika to ze zwiększenia wartości zainwestowanego kapitału w ramach funduszy dedykowanych – środki ulokowane w tego typu rozwiązaniach wzrosły o ok. +5 mld zł. Aktywa produktów detalicznych doświadczyły mniejszego wzrostu – ich wartość zwiększyła się o +0,2%, czyli ok. +300 mln zł. Niższa dynamika to skutek pogorszenia sytuacji na rynkach kapitałowych. Po lutowej korekcie marzec nie przyniósł wyczekiwanej poprawy nastroju wśród inwestorów. Spadki dominowały na większości globalnych parkietów. W efekcie indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, stracił (-2,4%). Zniżkowała także warszawska giełda – indeks szerokiego rynku WIG spadł w marcu o -5,4%. To wpłynęło negatywnie na wyniki krajowych funduszy inwestycyjnych i dlatego, pomimo wysokiego dodatniego bilansu sprzedaży, przyrost aktywów był stosunkowo niewielki.

Pogorszenie koniunktury na rynkach istotnie odbiło się na aktywach w segmencie funduszy akcji. Ich wartość zmniejszyła się już drugi miesiąc z rzędu – na koniec marca było w nich o -1,7 mld zł mniej (-5,2%), niż miesiąc wcześniej. W największym stopniu spadła wartość środków ulokowanych w ramach funduszy akcji polskich – aktywa tych rozwiązań spadły o ponad -1,4 mld zł (-6,5%). Natomiast w ujęciu procentowym największych strat doświadczyły funduszy akcji tureckich (-10,1% tj. 22 mln zł).

Osłabienie rynkowego sentymentu wpłynęło również na fundusze mieszane, których aktywa zmniejszyły się o -440 mln zł (-1,4%) i wyniosły na koniec marca nieco ponad +32 mld zł. Miniony miesiąc był trudny przede wszystkim dla produktów skupiających się na polskich papierach – wartość ich kapitału spadła o -522 mln zł (-1,9%). W największym stopniu ucierpiały fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, których aktywa skurczyły się odpowiednio o -202 i -198 mln zł.

Fundusze gotówkowe i pieniężne zaś doświadczyły jednego z większych wzrostów aktywów w historii. W marcu wartość środków ulokowanych w ramach tej grupy wzrosła o +2,1 mld zł (+4,8%). To efekt przede wszystkim wysokiego bilansu sprzedaży – od ponad roku produkty o najniższym ryzyku cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów. Warto również dodać, że miniony miesiąc był dość sprzyjający polskiemu rynkowi pieniężnemu, co wpłynęło korzystnie na wynik zarządzania.
 

Potrzeba większego bezpieczeństwa jest również powodem sporego przyrostu aktywów funduszy dłużnych. W marcu wartość kapitału w nich zgromadzonego wzrosła o blisko +300 mln zł (+0,6%). Miniony miesiąc był udany zarówno dla produktów skupiających się na polskich papierach, jak i zagranicznych (przyrosty w wysokości odpowiednio +176 i +120 mln zł). W pierwszym przypadku w największym stopniu zwiekszyły się środki funduszy dłużnych polskich obligacji skarbowych oraz uniwersalnych, co jest wynikiem nie tylko wpłat klientów, ale również korzystnej sytuacji rynkowej.
 
Marzec to kolejny nie najlepszy miesiąc dla funduszy absolutnej stopy zwrotu. Wartość ich środków spadła bowiem -300 mln zł, to największy ubytek kapitału od października ub.r. Na wynik ten składa się głównie ujemny bilans sprzedaży, jednak negatywny wpływ miała także słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie. Małe i średnie spółki, których akcje często stanowią podstawę portfeli funduszy absolutnej stopy zwrotu, straciły w minionym miesiącu kilka procent.

W przypadku pozostałych, najmniejszych segmentów, w ujęciu kwotowym obserwowaliśmy niewielkie zmiany. Na uwagę zasługuje wzrost aktywów funduszy sekurytyzacyjnych. W marcu wartość środków zgromadzonych w ramach tego typu rozwiązań wzrosła o ok. +100 mln zł. To największy przyrost od blisko roku.

Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę