Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)
06.04.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W marcowym Rankingu Analiz Online oceniliśmy 400 funduszy inwestycyjnych
w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 287 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Po raz pierwszy w rankingu 12-miesięcznym oceniony został jeden fundusz – Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych, który zadebiutował z oceną 1a. Wystarczająco długa historia Investor Akcji Rynków Wschodzących pozwoliła na nadanie temu funduszowi po raz pierwszy oceny w 36-miesięcznym okresie. W tym wypadku również była to jedynka.Swoją 12-miesięczną ocenę poprawiły 64 fundusze, w tym SKOK Etyczny 2. Jest to fundusz akcji polskich uniwersalnych zarządzany w dość konserwatywny sposób. Według ostatnich kilku sprawozdań udział portfela akcyjnego w aktywach funduszu wynosił około 60-70%, reszta to przede wszystkim papiery dłużne i środki pieniężne. Niższy od konkurencji udział akcji sprawił, że skala spadku z jaką mierzą się zarządzający funduszami akcji od lutego tego roku była niższa. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi +1,8%, podczas gdy średnia dla grupy wynosi ponad -5,0%. To wpłynęło pozytywnie na poprawę oceny w Rankingu Analiz Online.


Na drugim biegunie są fundusze, które dostały niższą ocenę za efektywność w ostatnim miesiącu. Jest ich 59, a wśród nich Millennium Obligacji Korporacyjnych. Na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów ranking funduszu spadł z najwyższego 5a (we wrześniu) do 1a (w marcu). To fundusz wyróżniający się tym, że większość składników w jego portfelu wyceniana jest rynkowo, a nie metodą liniową, tak jak ma to miejsce wśród większość konkurentów. To sprawia, że lepiej odzwierciedla bieżącą kondycję emitentów obligacji, ale w zamian wahania notowań jednostek są większe.  Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, gdy zmienność powróciła na rynki finansowe po długim okresie stabilnego wzrostu.  W tym czasie fundusz uzyskał stopę zwrotu na poziomie -0,4% – co było wynikiem najsłabszym wśród 26 konkurentów w grupie.

Fundusze o najwyższej efektywności charakteryzują się wysoką oceną zarówno w długim (36m) jak i w krótkim terminie (12m). Najwięcej rozwiązań z maksymalną oceną 5a w obydwu horyzontach znajdziemy w Investors TFI oraz Noble Funds TFI.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę