Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)

06.04.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W marcowym Rankingu Analiz Online oceniliśmy 400 funduszy inwestycyjnych
w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 287 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Po raz pierwszy w rankingu 12-miesięcznym oceniony został jeden fundusz – Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych, który zadebiutował z oceną 1a. Wystarczająco długa historia Investor Akcji Rynków Wschodzących pozwoliła na nadanie temu funduszowi po raz pierwszy oceny w 36-miesięcznym okresie. W tym wypadku również była to jedynka.Swoją 12-miesięczną ocenę poprawiły 64 fundusze, w tym SKOK Etyczny 2. Jest to fundusz akcji polskich uniwersalnych zarządzany w dość konserwatywny sposób. Według ostatnich kilku sprawozdań udział portfela akcyjnego w aktywach funduszu wynosił około 60-70%, reszta to przede wszystkim papiery dłużne i środki pieniężne. Niższy od konkurencji udział akcji sprawił, że skala spadku z jaką mierzą się zarządzający funduszami akcji od lutego tego roku była niższa. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi +1,8%, podczas gdy średnia dla grupy wynosi ponad -5,0%. To wpłynęło pozytywnie na poprawę oceny w Rankingu Analiz Online.


Na drugim biegunie są fundusze, które dostały niższą ocenę za efektywność w ostatnim miesiącu. Jest ich 59, a wśród nich Millennium Obligacji Korporacyjnych. Na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów ranking funduszu spadł z najwyższego 5a (we wrześniu) do 1a (w marcu). To fundusz wyróżniający się tym, że większość składników w jego portfelu wyceniana jest rynkowo, a nie metodą liniową, tak jak ma to miejsce wśród większość konkurentów. To sprawia, że lepiej odzwierciedla bieżącą kondycję emitentów obligacji, ale w zamian wahania notowań jednostek są większe.  Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, gdy zmienność powróciła na rynki finansowe po długim okresie stabilnego wzrostu.  W tym czasie fundusz uzyskał stopę zwrotu na poziomie -0,4% – co było wynikiem najsłabszym wśród 26 konkurentów w grupie.

Fundusze o najwyższej efektywności charakteryzują się wysoką oceną zarówno w długim (36m) jak i w krótkim terminie (12m). Najwięcej rozwiązań z maksymalną oceną 5a w obydwu horyzontach znajdziemy w Investors TFI oraz Noble Funds TFI.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę