Arka BZ WBK Gotówkowy - solidny jak skała

14.03.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 14 marca 2018 r.

Fundusz: Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) - 2 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W przypadku TFI posiadających szeroką ofertę produktową zawarcie w niej produktu o profilu tzw. „bezpiecznej przystani” jest bardzo częste i BZ WBK TFI nie jest tutaj wyjątkiem. Arka BZ WBK Gotówkowy już od wielu lat wykorzystywany jest przez inwestorów jako rozwiązanie, w którym można przeczekać trudniejsze czasy na rynkach akcji czy obligacji. Przez wielu klientów może być również traktowane jako alternatywa dla lokaty bankowej. Portfel tego konserwatywnego  funduszu jest oparty na dwóch filarach - skarbowym oraz korporacyjnym. W przypadku tej pierwszej części zarządzający Paweł Pisarczyk nie ma zbyt szerokiego pola manewru. W portfelu dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu, z pewną domieszką tych o stałym kuponie, acz krótkim terminie zapadalności. W rezultacie ryzyko stopy procentowej jest ograniczone, szczególnie na tle bardziej agresywnej konkurencji. Również i część korporacyjna skonstruowana jest w dość defensywny sposób. W jej skład wchodzą przede wszystkim papiery dużych instytucji finansowych, okazjonalnie są to również duże spółki publiczne, także zagraniczne. W rezultacie ryzyko kredytowe pozostaje na relatywnie niskim poziomie, kosztem jednak całkowitej rentowności. Ważną informacją jest jednak to, że w 2017 roku udział obligacji korporacyjnych wzrósł o kilka punktów procentowych, co ma docelowo pozwolić na bardziej wyrównaną rywalizację z konkurentami. Całościowo mamy do czynienia z dość klasycznym rozwiązaniem, które nie aspiruje do rywalizacji o czołowe lokaty, z drugiej jednak strony zapewnia bezpieczeństwo i niską zmienność kapitału. Ten sprawdzony mechanizm działa już od ponad 15 lat.

Nasza opinia
Jak wspominaliśmy, bezpieczny profil produktu znacząco ogranicza jego możliwości w walce o wynik. Potwierdzają to zestawienia stóp zwrotu, w których zwykle Arka BZ WBK Gotówkowy wypada co najwyżej przeciętnie. Co prawda w długim terminie wynik jest praktycznie zbieżny ze średnią, jednak strata do liderów potrafi przekraczać punkt procentowy w skali roku. Dla kontrastu, jest to rekompensowane przez bardzo niskie ryzyko zmienności funduszu. W rezultacie wskaźniki efektywności – takie jak np. information ratio – oscylują wokół średniego poziomu.

Uzasadnienie opinii
Solidność – to prawdopodobnie najlepsze określenie dla Arka BZ WBK Gotówkowy. Dla zarządzającego priorytetem pozostaje bezpieczeństwo oraz niskie wahania kapitału i z tych zadań wywiązuje się doskonale. Biorąc jednak pod uwagę to, że obecnie mamy do czynienia ze środowiskiem niskich stóp procentowych, presja ze strony inwestorów na wyniki jest duża. Tymczasem polityka inwestycyjna jest na tyle konserwatywna, że nie pozostawia sporo miejsca na poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu. Dlatego ocena tego rozwiązania w dużej mierze zależy od oczekiwań potencjalnego inwestora. Osoby inwestujące w ramach parasola BZ WBK FIO i traktujące je jako bezpieczną przystań będą zadowolone, maksymaliści zaś maja do wyboru bardziej proaktywne propozycje. Od naszej ostatniej oceny w funduszu nie nastąpiły znaczące zmiany, które uzasadniałaby zmianę oceny. W związku z tym pozostaje ona na poziomie 2 gwiazdek. Na koniec warto jednak poruszyć wątek kosztowy. Opłata za wejście (dystrybucyjna) w parasolu została ustanowiona na wysokim poziomie 3%, dlatego inwestycja wskazana jest wtedy, gdy można tego kosztu uniknąć (np. korzystając z odpowiednich platform) – zasada prawdziwa zawsze. Jednak większe kontrowersje budzi opłata manipulacyjna w wysokości 1% przy upłynnieniu inwestycji przed upływem 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że horyzont w przypadku tego typu rozwiązań jest zwykle krótki (nawet kilkutygodniowy), to istotna niedogodność. Tym bardziej, że taka opłata standardem rynkowym nie jest.

Uwaga: Z uwagi na fakt, że polityka inwestycyjna jest przypadku w Arka BZ WBK Gotówkowy zbieżna z Arka Prestiż Gotówkowy, tożsame są zarówno ich oceny ratingowe, jak i treść Ratingu.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę