Te fundusze zarobiły mimo korekty

08.03.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: Sunny studio/shutterstock.com
Giełdowe spadki zaciążyły wynikom funduszy akcyjnych – większość z nich doświadczyła strat. Niektórym udało się pomnożyć kapitał klientów, receptą na sukces były akcje rosyjskie i spółki technologiczne

Luty nie był udany dla funduszy skupiających się na rynku akcji – żadnej z grup nie udało się pomnożyć kapitału klientów. Co więcej tylko 18 spośród przeszło 210 rozwiązań wypracowało dodatnie stopy zwrotu. Najwyższe wyniki przyniosły fundusze o strategii short, które zyskują na spadkach indeksu WIG20 (QUERCUS shortIpopema Short Equity i ALTUS Short). W lutym indeks stracił blisko -7,5%, a stopy zwrotu funduszy zawarły się w przedziale +5%-7,8%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W minionym miesiącu można było zarobić nie tylko obstawiając spadki polskiej giełdy. Dodatnie stopy zwrotu wypracowały też wybrane fundusze lokujące kapitał na giełdach zagranicznych. Przyglądamy się pięciu najbardziej zyskownym rozwiązaniom.

W gronie tym najlepiej wypadł MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO), którego wynik wyniósł +3,1%. Fundusz został uruchomiony w połowie stycznia br., więc debiut należy do bardziej niż udanych, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach. Łukasz Janicki, analityk MetLife TFI, zwraca uwagę, że źródłem tak dobrych wyników jest lokowanie kapitału w spółki wzrostowe.

MetLife Globalnych Innowacji to fundusz nastawiony na branże przyszłości o wysokich potencjałach wzrostu, takie jak: biomedycyna, IT, robotyka czy sztuczna inteligencja. Bardzo dobre wyniki w poprzednim miesiącu są zasługą właściwego zidentyfikowania momentu na zwiększenie alokacji oraz wysokiej ekspozycji na sektory technologii informacyjnych oraz biomedycyny – mówi.

Sporą rolę odegrało także obniżenie kosztów. Do 31 lipca 2018 roku w czterech nowych funduszach MetLife TFI obowiązują obniżone stawki za zarządzanie aktywami (są to także MetLife MultiStrategiaMetLife Akcji Europejskich oraz MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej). W przypadku MetLife Globalnych Innowacji opłata stała za zarządzanie wynosi 1,35%, podczas gdy średnia dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych to ok. 2,8%.


W minionym miesiącu zarobek przyniosły także na fundusze akcji rosyjskich – oba produkty dostępne na polskim rynku zakończyły miesiąc na plusie. Bardzo dobrze wypadł Investor Rosja (Investor SFIO), który zyskał +2,6%. Jak zaznacza Mikołaj Stępniewski, zarządzający funduszem, rynek rosyjski pozytywnie wyróżniał się w lutym na tle zarówno rynków wschodzących (był drugim najlepszym rynkiem po Tajlandii), jak i rynków rozwiniętych.

Głównym czynnikiem, który pozwolił się pozytywnie wyróżnić w lutym było podniesienie ratingu przez agencję S&P do poziomu inwestycyjnego (BBB-). Lokalny indeks liczony w rublach osiągnął przy tej okazji nawet swoje historyczne maksimum. Nastroje rynkowe są także wspierane w ostatnim czasie przez pozytywne trendy w rosyjskiej gospodarce, również po stronie fiskalnej. Ma to także odzwierciedlenie w lepszych od oczekiwań wynikach publikowanych w lutym przez rosyjskie spółki. Pozytywnie na rynek oddziaływała także obniżka stóp procentowych przez rosyjski bank centralny do 7,5% – wyjaśnia.

Zysk przyniosła także inwestycja w sztuczną inteligencję. Na tym segmencie rynku skupia się Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła w lutym +2,5%. To drugi miesiąc na plusie od czasu uruchomienia funduszu w Polsce w październiku ub.r. Jak mówi Łukasz Woś z TFI Allianz Polska w minionym miesiącu fundusz zyskiwał dzięki trendom dotyczącym spółek technologicznych.

Spółki technologiczne odrobiły straty relatywnie szybciej i już w trzecim tygodniu lutego wyszły na plus. Dodatkowym argumentem na plus dla technologii okazały się spekulacje na temat ewentualnej wojny celnej pomiędzy USA i Europą. W przypadku rozpoczęcia takich działań, podmioty te stają się bardziej atrakcyjne do posiadania w portfelach, ponieważ byłyby mniej dotknięte jako sektor przez podniesienie ceł i taryf. Dodatkowo, znaczna część spółek technologicznych ze względów podatkowych stara się finansować w USA, a przychody wykazywać na starym kontynencie, co jeszcze bardziej uodparnia je na wzrost obciążeń celnych pomiędzy USA, a Europą – mówi.

Jeśli chodzi o spółki związane z rozwojem sztucznej inteligencji, zyski są efektem kolejnych doniesień o rozwoju ich działalności.

Potwierdzają się doniesienia o tym, że Amazon ma zamiar rozpocząć działalność bankowo-finansową. Z kolei NVIDIA na konferencji organizowanej przez Goldman Sachs potwierdziła wzrost popytu ze strony firm zajmujących się autonomiczną motoryzacją, wysoko wyspecjalizowaną obróbką danych i farm kryptowalut. To tylko wybrane z dobrych informacji – dodaje.

Czwarte miejsce należy do funduszu Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO), który w minionym miesiącu zarobił +2,0%. To najlepszy wynik w całej grupie rozwiązań skupiających się na akcjach notowanych na Starym Kontynencie. Także tutaj znajdziemy sporą domieszkę spółek technologicznych – stanowią blisko połowę portfela.

Zbliżoną stopę zwrotu wypracował Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy). Fundusz ten skupia się na akcjach notowanych na globalnych rynkach rozwiniętych i jest zarządzany zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu. Jak mówi Jakub Ryba, zarządzający funduszami i wiceprezes zarządu Rockbridge TFI, jest ona realizowana poprzez dynamiczne zarządzanie alokacją oraz rygorystycznym filtrowaniem spółek.

Te dwie cechy strategii przełożyły się na dobry wynik w lutym – dobrze dobrane i wartościowe spółki spadają relatywnie mniej a nasza aktywność w alokacji dodatkowo pozwala minimalizować ryzyko. W ten sposób chcemy chronić inwestorów przed ewentualnymi tąpnięciami na rynkach akcji – to nas wyróżnia od klasycznych funduszy akcyjnych, które rosną tylko w okresach dobrej koniunktury – podkreśla.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcjifundusze akcji europejskichfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji rosyjskichfundusze typu shortwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę