IPOPEMA Dłużny - debiut na piątkę

07.03.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 07 marca 2018 r.

Fundusz: Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
IPOPEMA Dłużny należy do wąskiej grupy „czystych” funduszy obligacji skarbowych. Oznacza to, że wynik generowany jest w 100% na rynku obligacji rządowych, gdy spora część konkurentów z grupy wykorzystuje pewien skromny udział papierów komercyjnych. Taka strategia ma zarówno określone zalety, jak i słabsze strony. Najważniejszy plus to możliwość pełnego zdyskontowania koniunktury na rynku obligacji, co zwykle przekłada się na znacząco wyższe stopy zwrotu, niż w porównywalnych produktach. Drugą stroną medalu jest relatywnie wyższa zmienność, a w gorszych dla rynku latach wyniki mogą być słabsze od bardziej „zrównoważonej” konkurencji. W związku z tym IPOPEMA Dłużny jest dedykowany tym inwestorom, którzy świadomie chcą zbudować ekspozycję na rynek stopy procentowej i ewentualnie samemu zarządzać udziałem obligacji korporacyjnych (w parasolu dostępny jest fundusz skoncentrowany wyłącznie na tym rynku). Jakie jest spektrum inwestycyjne omawianego funduszu? W dominującej mierze jest to Polska, okazjonalnie w portfelu znajdują się również papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak np. Węgier, Turcji czy Rumunii. Historycznie jednak udział zagranicy nie był zbyt wysoki, a zarządzający (Mariusz Zaród) wybierał wyłącznie papiery denominowane w twardej walucie, przy czym ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Dodatkowo do dyspozycji jest szeroka paleta innych instrumentów, z których warto zapewne wymienić derywaty oraz dźwignię finansową. Te pierwsze służą przede wszystkim do zabezpieczania ryzyka walutowego, ale również do zawierania różnego rodzaju zakładów rynkowych. Z kolei dźwignia ma być wykorzystywana dość oportunistycznie, w zależności od warunków rynkowych – historycznie jej skala sięgała ok. +30%. Z powyższego opisu wyłania się obraz produktu aktywnie zarządzanego, o którego „być albo nie być” decyduje pozycjonowanie portfela względem krzywej rentowności. Chociaż tego typu produkty należą w Polsce do rzadkości – krajowi inwestorzy zdają się preferować bardziej umiarkowany profil – to z pewnością może cieszyć się zainteresowaniem osób nastawionych na maksymalizację zysków.

Nasza opinia
Trzeba napisać wprost, że stopy zwrotu IPOPEMA Dłużny od początku działalności należą do najwyższych w grupie porównawczej. Chociaż historia wyników jest dość krótka – w czerwcu miną 3 lata od uruchomienia – to jak do tej pory fundusz niezmiennie plasuje się w czołówce. Przykładowo, rok 2016 zakończył się z 3 lokatą na 23 rozwiązania, gdy rok później było to miejsce 4 na 25 produktów. Warto przedstawić powtarzalność przez pryzmat kwartałów – od początku działalności tylko jeden (IV’2016) zakończył się w kwartylu innym niż pierwszy. Jest to istotne o tyle, że w analizowanym okresie warunki rynkowe były skrajnie różne, więc trudno uzasadniać dobrą passę wyłącznie korzystną koniunkturą. Ciekawym przykładem aktywnej postawy wobec zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest początek 2017 roku, kiedy wydłużono duration po dość znaczących spadkach na rynku w poprzednim kwartale. Wówczas dość ryzykowny zakład (obligacje były postrzegane negatywnie) zwrócił się z nawiązką. Relatywnie krótka historia nie pozwala ocenić wskaźników efektywności w długim terminie. Z drugiej jednak strony, te dla horyzontów rocznego i dwuletniego należą do najwyższych w grupie.

Uzasadnienie opinii
Relatywnie rzadko podejmujemy się oceny produktów, których historia rynkowa jest relatywnie krótka. Jednak w przypadku IPOPEMA Dłużny mamy do czynienia z wyraźną, ustrukturyzowaną strategią, której wyniki można ocenić już dziś. A w tym przypadku trudno o inną ocenę niż wysoka. Zarówno elastyczna polityka inwestycyjna, jak i uzyskiwane dotychczas stopy zwrotu stawiają fundusz pośród najlepszych w swojej grupie porównawczej. Do tego jest on bardzo zbliżony do IPOPEMA Obligacji – różnica polega na braku obligacji korporacyjnych oraz nieznacznie szerszych limitach inwestycyjnych (np. duration). To rozwiązanie zostało przez nas niedawno nagrodzone najwyższą oceną 5 gwiazdek, dlatego też inna ocena dla IPOPEMA Dłużny byłaby niespójna.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweIpopema TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę