Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2018)

06.03.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lutowym Rankingu Analiz Online oceniliśmy 407 funduszy inwestycyjnych w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 295 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Swoje pierwsze oceny w zestawieniu rocznym otrzymało jedno rozwiązanie - Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO). Fundusz zadebiutował na przyzwoitą „trójkę”. Jeśli chodzi o horyzont długoterminowy debiutantów było pięciu. Dwa debiuty można zaliczyć do naprawdę udanych. MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) otrzymał najwyższą z not (5a) a AXA FIZ Globalnych Obligacji solidną „czwórkę”. Dobrze wypadł także JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska, zarządzany przez Skarbiec TFI, który otrzymał ocenę 3a. Efektywność Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) i ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) była niższa, a przyznane oceny to odpowiednio 2a i 1a.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

W lutowym rankingu aż 21 funduszy odnotowało poprawę oceny do najwyższego poziomu 5a. Wśród nich znalazły się cztery fundusze Skarbiec TFI i trzy produkty z oferty Investors TFI.
 
Skok oceny był szczególnie odczuwalny w przypadku Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy), który jeszcze kilka miesięcy temu okupował dolną część zestawienia z notą 2a. Druga połowa minionego roku przyniosła wyraźną poprawę efektywności. To efekt wzrostu wyników na tle konkurencji – od czerwca ub. r. fundusz systematycznie plasował się w 1-2 kwartylu stóp zwrotu. W rezultacie w lipcu Rockbridge Obligacji Korporacyjnych otrzymał ocenę dostateczną, a w listopadzie dobrą, po raz pierwszy od blisko dwóch lat. W lutym ocena podskoczyła do najwyższego poziomu. Warto pamiętać, że w minionym roku towarzystwo przechodziło zmiany własnościowe i strukturalne. Ostatecznie nowy zespół zarządzający aktywami uformował się pod koniec ub. r.


Luty nie był udany dla funduszy Opera TFI – 10 na 18 produktów z krótkoterminową oceną rankingową otrzymało najniższą z not. W przypadku większości z nich zła passa trwa od wielu miesięcy, jednak do grona tego dołączył jeden - jak dotąd dość solidny fundusz – Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO).


Spadek efektywności trwał już od kilku miesięcy. W drugiej połowie 2017 r.  miesięczne stopy zwrotu były istotnie niższe niż średnia. W efekcie w listopadzie, po raz pierwszy od 12 miesięcy, ocena funduszu spadła do poziomu „dostatecznego”. Luty przyniósł dalsze pogorszenie sytuacji. Choć od początku roku fundusz wypada nieźle na tle konkurencji, historia z ubiegłych miesięcy stanowi poważne obciążenie – 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi -0,3% i jest o -2,2 pkt. proc. niższa niż średnia. W rezultacie w minionym miesiącu ocena rankingowa sięgnęła poziomu 1a. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę