Wyniki funduszy inwestycyjnych (luty 2018)

02.03.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
Luty przerwał dobrą passę funduszy inwestycyjnych. Miniony miesiąc przyniósł bowiem giełdowe spadki, dawno niewidziane na globalnych rynkach

Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, stracił ok. -4,1%, to największy miesięczny spadek od ponad dwóch lat. Jedynie cztery grupy funduszy zdołały pomnożyć kapitał klientów. Wśród nich nie znajdziemy rozwiązań skupiających się na rynku akcji – w wyniku korekty ich średnie stopy zwrotu były ujemne.
 
Miniony miesiąc sprzyjał funduszom skupiającym się na polskim rynku długu. Powrót zmienności na globalne rynki, w tym polski parkiet, pociągnął za soba wzrost niepewności inwestorów i ponownie zwrócił ich uwagę w kierunku aktywów o niższym ryzyku. W lutym rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła o blisko -0,2 pkt. proc. (do poziomu 3,3%). Dzięki temu polskie dłużne papiery skarbowe okazały się najbardziej zyskownym kierunkiem inwestycyjnym minionego miesiąca – fundusze skupiające się na tej grupie aktywów zyskały średnio +0,5%. To najwyższy wynik od maja ub. r.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Na podium lutowego zestawienia najwyższych wyników znalazły się także fundusze dłużne polskie uniwersalne oraz gotówkowe i pienieżne. Średnie stopy zwrotu obu grup rozwiązań wyniosły odpowiednio +0,4% i +0,3%, a dodatni wynik wypracowały niemal wszystkie produkty. Ubiegły miesiąc na plusie zakończyły także fundusze dłużne polskie korporacyjne, które zyskały średnio +0,1%. W tym przypadku był to jednak jeden ze słabszych miesięcy, a kilka funduszy z grupy doświadczyło strat.
 
Na globalnym rynku długu sytuacja nie była tak optymistyczna jak w Polsce. Zarówno fundusze o strategii uniwersalnej, jak i te lokujące środki głównie w papiery korporacyjne, doświadczyły strat (odpowiednio -0,5% i -0,7%). Jest to pokłosie obaw inwestorów o możliwe szybsze tempo zacieśniania polityki monetarnej przez amerykański Fed. Niepewność na rynku pociągnęła za sobą wzrost rentowności 10-letnich skarbowych obligacji amerykańskich (w ujęciu miesięcznym o +0,07 pkt proc., a w szczytowym momencie o +0,12 pkt. proc.). W grupie funduszy uniwersalnych największych strat doświadczył NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO), a wśród rozwiązań skupiających się na papierach korporacyjnych Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO).
 
Pod jeszcze większą presją był rynek akcji. Inwestorzy obawiają się bowiem, że wzrost stóp negatywnie odbije się na działalności spółek i ich wynikach. W efekcie na większości globalnych parkietów dominował kolor czerwony – amerykański S&P500 spadł o -3,9%, niemiecki DAX o -5,8%, brytyjski FTSE250 o -2,7%, chiński Shanghai Composite o -6,3%, a japoński Nikkei225 o -4,5%. Spośród funduszy skupiających się na rynkach zagranicznych najsłabiej wypadły te lokujące kapitał głównie w spółki amerykańskie (-3,0%) i akcje azjatyckie (-3,8%). Największych strat doświadczyły jednak fundusze lokujące kapitał w akcje polskich spółek. Rozwiązania o strategii uniwersalnej straciły średnio -5,4%, a te inwestujące w małe i średnie pomioty -4,3% (żaden z produktów zaliczanych do poszczególnych grup nie zdołał pomnożyć kapitału klientów).
 
Miniony miesiąc był trudny także dla osób inwestujących w metale szlachetne. Kluczem do wyników są notowania złota – większość polskich produktów skupia się właście na tym surowcu. Choć w związku z niepewnością w pierwszej połowie miesiąca cena tego kruszcu gwałtownie wzrosła, w ujęciu miesięcznym jej poziom spadł o ok. -1,6%. Straty polskich funduszy były jeszcze wyższe – średni wynik wyniósł -4,7%. Na tle konkurencji najsłabiej wypadł Superfund Goldfuture (Superfund SFIO), który stracił -8,4%.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotarynek akcjiwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę