IPOPEMA Obligacji - alfista w dobrej formie

28.02.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 28 lutego 2018 r.

Fundusz: Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
Jeżeli trzeba by było wskazać tylko jeden czynnik, który wyróżnia IPOPEMA Obligacji na tle konkurentów, to byłoby to aktywne podejście do zarządzania. Wyraża się to przede wszystkim przez szerokie instrumentarium oraz elastyczną politykę inwestycyjną, które pozwalają na wykorzystywanie nadarzających się okazji rynkowych. W rezultacie charakter funduszu można określić jako oportunistyczny, co znajduje odzwierciedlenie w braku benchmarku. Chociaż rozwiązanie należy do grupy funduszy dłużnych uniwersalnych, to jednak nacisk w kreowaniu wartości postawiony jest zdecydowanie na część skarbową. Portfel jest aktywnie pozycjonowany na krzywej rentowności, przy czym przedział duration jest relatywnie szeroki. Ryzyko stopy procentowej może przekraczać nawet 5 lat, co w przypadku konkurencji bywa raczej skrajną wartością. „Czyste” zakłady rynkowe to jednak nie wszystko – wykorzystywana jest zarówno dźwignia finansowa, jak i instrumenty pochodne. Z tych ostatnich warto zapewne wymienić m.in. kontrakt terminowy na obligacje niemieckie, który można wykorzystywać zarówno do gry na zmianę spread’u pomiędzy krajami, jak i do potencjalnego ograniczenia duration portfela. Zarządzający (Bogusław Stefaniak) włącza do portfela również obligacje denominowane w innych niż złoty walutach. Przykładem są krótkoterminowe papiery tureckie (z uwagi na ich rentowność), ale też papiery komercyjne polskich emitentów w euro czy dolarze. Odnośnie tych ostatnich – obligacje korporacyjne stanowią zwykle ok. 15-20%, dlatego też ich ostateczny wpływ na wynik nie jest szczególnie znaczący. W skład lokat wchodzą przede wszystkim duże, znane przedsiębiorstwa krajowe, których jakość kredytową trudno podważać. Warto podkreślić, że ryzyko walutowe (odnośnie euro i dolara) jest co do zasady zabezpieczane.
 
Nasza opinia
Pod względem stóp zwrotu IPOPEMA Obligacji ma za sobą kolejny udany rok. Z wynikiem +4,1% udało się zarówno pobić średnią, jak i uplasować na przełomie I i II kwartyla. Z perspektywy inwestora ciekawsze będą prawdopodobnie parametry długoterminowe. I tak w perspektywie 2 lat fundusz zajmuje 7 pozycję pośród 27 rozwiązań, za to dla lat 3 jest to miejsce drugie, z pokaźną nadwyżką na przeciętnym wynikiem (+4,3 pkt proc.). Tak dobre rezultaty przekładają się również na konkurencyjne wskaźniki efektywności – zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim Ranking Analiz Online to najwyższe 5a. Ten pozytywny obraz dopełniony jest przez przyznawaną przez Analizy Online nagrodę Alfa za rok 2016 dla najlepszego funduszu dłużnego uniwersalnego.  

Uzasadnienie opinii
Trzeba przyznać, że od chwili zmiany polityki inwestycyjnej (2014 rok) fundusz radzi sobie na tle bardzo konkurencyjnej grupy znakomicie. Co istotne, sytuacja na rynku od tego momentu była dość zmienna (np. rok 2016 był dla obligacji zwyczajnie słaby), więc trudno uznać, że produkt jedynie „popłynął” na fali koniunktury. Z punktu widzenia inwestorów ważne jest to, że IPOPEMA Obligacji poradził sobie jednakowo dobrze w okresach tak siły, jak i słabości długu skarbowego. Oportunistyczne podejście i aktywność w zarządzaniu sprawiły, że jak dotychczas fundusz znajdował miejsce wśród liderów. W porównaniu do zalet minusy nie są znaczące – z pewnością opłata za zarządzanie mogłaby być bliżej średniej rynkowej, a i sama historia produktu w nowej odsłonie nie jest bardzo długa. Z drugiej strony, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób IPOPEMA Obligacji mógłby jeszcze wyraźniej poprawić wyniki. Dlatego też, uwzględniając również wysoką ocenę produktu w innych obszarach, takich jak portfel czy proces inwestycyjny, zdecydowaliśmy się na podniesienie oceny funduszu do najwyższej oceny 5 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

Ipopema TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę