Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych - „zachód” w polskim wydaniu

23.02.2018 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 23 lutego 2018 r.

Fundusz: Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Nietuzinkowym, a zarazem ciekawym produktem na polskim funduszy dłużnych jest Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Specyfika rozwiązania tkwi w niestandardowej strategii inwestycyjnej, której elementem jest duży udział lokat denominowanych w walucie zagranicznej (USD lub EUR). Z jednej strony takie podejście zapewnia szerokie spektrum inwestycyjne i dodatkowe korzyści np. w postaci punktów swapowych (ryzyko walutowe jest zabezpieczane), z drugiej skutkuje większą zmiennością w relacji do konkurentów, z uwagi na większy udział papierów wycenianych metodą rynkową. Zarządzający (Paweł Pisarczyk) aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych, również na zagranicznych rynkach. Dysponuje też szerokim instrumentarium, umożliwiającym czerpanie dodatkowych stóp zwrotu z różnorodnych źródeł. W tym kontekście warto przeanalizować filary, na których opiera się portfel. Pierwszy z nich to część korporacyjna (ok. 60-70% aktywów netto). W jej skład wchodzą papiery wartościowe emitowane głównie przez polskie przedsiębiorstwa oraz ich spółki celowe, o ugruntowanej pozycji rynkowej i relatywnie wysokiej jakości kredytowej. Dużą zaletą tej składowej portfela jest jej szeroka dywersyfikacja – udział tylko 13 na 73 spółek przekracza 1% aktywów netto funduszu, a liczba składników portfela niemal 2-krotnie przewyższa średnią dla grupy. Co więcej, ciekawym „dopalaczem” wyników są jednostki funduszy zagranicznych i ETF-y (historycznie ok. 5-8% aktywów netto), umożliwiające partycypację w zagranicznym rynku wysokomarżowego długu. Drugim filarem portfela jest część skarbowa (ok. 20-30%), której rola sprowadza się do tzw. poduszki płynnościowej. Niemniej jednak w tym obszarze zarządzający również wykazuje sporą aktywność. Mowa tu o bardziej „egzotycznych” tematach takich jak np. obligacje indonezyjskie, portugalskie czy meksykańskie. Ten pozytywny obraz funduszu nieco „mącą” koszty. Opłata za nabycie jest wysoka (3%), a za zarządzanie przekracza średnią dla grupy.
 
Nasza opinia
Minione 12-miesięcy bardzo pozytywnie zapisało się w historii funduszu. Z wynikiem +4% produkt uplasował się w I kwartylu stóp zwrotu, zajmując pozycję 6 na 24 wymagających rywali. W rezultacie przewyższył średnią o +1,2 pkt proc. Spora w tym zasługa dużej aktywności na rynku euroobligacji i wykorzystania globalnych okazji inwestycyjnych, np. spadku rentowności papierów portugalskich czy bułgarskich. Pozytywnie na wynik wpłynęła również ekspozycja na obligacje typu high-yield krajów rozwijających się. Wyniki w dłuższym terminie również mogą podobać się klientom. Dwuletnia (+7,8%) i trzyletnia (+8,5%) stopa zwrotu przekroczyła średnią dla grupy odpowiednio o +2,1 pkt proc. i +1,2 pkt proc. Solidne wyniki wpłynęły na efektywność funduszu mierzonego wskaźnikiem IR. Nasz Ranking oparty o ten parametr IR w krótkim terminie (12M) jest na ponadprzeciętnym poziomie 4a, w długim (36M) wypada nieco słabiej (3a). Należy mieć jednak na uwadze, że spore odchylenia funduszu od średniej wynikają z rynkowej wyceny portfela, w przeciwieństwie do większości rywali, których portfele są wyceniane metodą efektywnej stopy procentowej.

Uzasadnienie opinii
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych to bardzo solidny produkt. Tym co warto podkreślić, jest aktywne podejście do zarządzania portfelem i szerokie instrumentarium stosowanych narzędzi, zapewniające zróżnicowane źródła dodatkowej stopy zwrotu. Jego zaletą jest również stosunkowo wysoka jakość kredytowa portfela oraz szeroka dywersyfikacja. Z kolei w kategorii wad można postrzegać koszty inwestycji, które są dość sporym obciążeniem dla inwestorów – opłata za nabycie jest najwyższa w grupie. Niemniej jednak zwolenników tego rozwiązania nie brakuje, o czym świadczą rozmiary funduszu (drugi co do wartości aktywów pośród rozwiązań dłużnych). Dokonując bilansu plusów i minusów zdecydowaliśmy się utrzymać dotychczasową bardzo solidną ocenę 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę