Allianz zwraca uwagę na obligacje azjatyckie

13.02.2018 | Katarzyna Czupa
Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, dobre perspektywy na przyszłość i rozsądny poziom ryzyka kredytowego, to czynniki przemawiające za obligacjami spółek azjatyckich

Zacieśnianie polityki pieniężnej to obecnie kluczowy czynnik wpływający na rynki finansowe. Rosnące stopy procentowe stanowią poważne wyzwanie dla inwestorów skupiających się na rynku długu. Jak mówił Jan King, specjalista ds. produktów w Allianz Global Investors, przy obecnych uwarunkowaniach powinniśmy dążyć do zapewnienia jak najniższego poziomu duration oraz wysokiego carry.
 
Pierwszy z tych elementów pozwala ograniczyć negatywny wpływ zmian kosztu kapitału na portfel, natomiast drugi to rodzaj poduszki, która pomoże uchronić inwestycję przed skutkami wzrostu stóp procentowych – wyjaśniał.
 
W jego ocenie pożądanym kierunkiem inwestycyjnym są wysokodochodowe obligacje azjatyckie denominowane w dolarze. Przemawia za tym bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna. Jan King zwracał uwagę, że Azja odpowiada za 1/3 globalnej produkcji, a region ten cieszy się również wysokim tempem wzrostu gospodarczego.
 
Sytuacja ta powinna utrzymać się przez dłuższy czas, bowiem kraje azjatyckie realizują wiele projektów, które mają zwiększyć znaczenie tego regionu w przyszłości. Przykładem jest tu choćby chińska inicjatywa „jeden pas i jedna droga”. Kraje azjatyckie mogą pochwalić się także jednym z najwyższych poziomów inwestycji w badania i rozwój – podkreślał.
 
Od czasu kryzysu azjatyckiego, sytuacja wielu gospodarek azjatyckich znacząco się poprawiła. Wiele z nich może obecnie pochwalić się ocenami ratingowymi na poziomie investment grade. Jak wyjaśniał Jan King, spółki azjatyckie charakteryzują się niższym wskaźnikiem bankructw niż ma to miejsce w przypadku pozostałych rynków wschodzących.
 
Ekspozycję na azjatycki rynek obligacji daje fundusz Allianz Dochodowy Obligacji FIZ. Jest to produkt, który działa w formule master-feeder, a zgromadzony kapitał jest lokowany w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Dynamic Asian High Yield.
 
Fundusz ten sporą część kapitału inwestuje w aktywa chińskie, w tym papiery emitowane przez spółki działające w sektorze nieruchomości. Jan King zwracał uwagę, że choć Chiny zmagają się z pewnymi wyzwaniami, jak choćby problemem nadmiernego zadłużenia, obecnie nic tej gospodarce nie zagraża. Jeśli chodzi o poszczególne branże, choć dynamika wzrostu sektora nieruchomości wyhamowuje, wciąż oferuje on potencjał atrakcyjnych stóp zwrotu.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużneTFI Allianz Polska

zobacz także

↑ na górę