Jak założyć Pracowniczy Program Emerytalny?

13.02.2018 | Esaliens TFI
Sytuacja gospodarcza sprzyja zakładaniu PPE, ponieważ pracodawcy muszą walczyć o pracownika, uważa Jacek Treumann z Esaliens TFI

W ciągu ostatniej dekady zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) aktywa wzrosły trzykrotnie, a liczba ich uczestników zwiększyła się o 27%. To dobry czas dla PPE, uważa Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 Z racji niskiego bezrobocia firmy muszą coraz intensywniej  walczyć o pracownika, a na horyzoncie widać już obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe. PPE z jednej strony stanowi wartościowy benefit i wyróżnia na rynku pracy, a z drugiej jego prowadzenie zwolni z PPK. Nie dziwi więc wzmożone zainteresowanie, bo to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby, ale również na przyszłe. Założenie PPE w dodatku nie jest skomplikowanym procesem, co stanowi dodatkowy atut – wyjaśnia 
 
W pierwszym etapie pracodawca powinien podjąć decyzję, czy skorzysta z usług wybranej instytucji, działającej na rynku finansowym, czy powoła własną jednostkę zarządzającą środkami gromadzonymi w ramach PPE. Najpopularniejszą formą, obejmującą ponad 60% wszystkich dotychczasowych uczestników, jest umowa pracodawcy z funduszem inwestycyjnym. Poza nią, PPE może funkcjonować w firmie poprzez zawarcie z zewnętrznym podmiotem umowy na grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W tej formie pracownicy otrzymują dodatkowo ubezpieczenie na życie, ale mają w związku z tym obniżoną wysokość składki.
 
Zakład pracy może również wziąć na siebie inwestowanie składek dla swoich pracowników i zarządzanie nimi lub przekazać zarządzanie zagranicznemu podmiotowi z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej, są to jednak mniej popularne rozwiązania.
 
To pracodawca dokonuje wstępnego wyboru formy PPE i instytucji finansowej prowadzącej program oraz przygotowuje projekt umowy zakładowej. Następnie wybrane warianty są przedstawiane reprezentacji pracowników i wraz z nią podejmowana jest decyzja co do ostatecznych warunków i kształtu PPE w firmie.

Umowa zakładowa określa wysokość składki podstawowej, finansowanej przez pracodawcę. Składka może być ustalana na trzy sposoby. Procentowo – od wynagrodzenia pracownika, a także kwotowo – gdy składka jest jednakowa dla wszystkich uczestników programu. Istnieje również możliwość mieszanego wariantu – gdy składka jest ustalana procentowo od wynagrodzenia, ale z określeniem maksymalnej kwoty. Kwota składki nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia pracownika. Składka jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale jej wartość nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Po zawarciu umowy zakładowej między pracodawcą a pracownikami oraz umowy z instytucją finansową lub stworzeniu pracowniczego funduszu emerytalnego pozostaje złożenie wniosku o wpisanie PPE do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

/aol

TAGI:

PPE

zobacz także

↑ na górę