Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2018)

13.02.2018 | analizy.pl
pobierz plik: pdf
Nowy rok przyniósł solidny napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych. Bilans sprzedaży szerokiego rynku wyniósł w styczniu ponad +2,7 mld zł.

Przewagi wpłat nad umorzeniami doświadczyły zarówno rozwiązania detaliczne, jak i te dedykowane. Gros z tej kwoty – blisko +2,4 mld zł netto – trafiło do funduszy oferowanych szerokiemu gronu klientów. To najwyższe saldo wpłat i wypłat od listopada 2013 r. Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy, styczeń br. to bowiem 13 z rzędu miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. W okresie tym do produktów detalicznych wpłacono ponad +19,5 mld zł netto.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Jeśli chodzi o strukturę bilansu sprzedaży większość wpłat klientów detalicznych trafiała niezmiennie do funduszy gotówkowych i pieniężnych. Produkty zaliczane do tego segmentu przyciągnęły najwięcej środków już siódmy miesiąc z rzędu. Są to rozwiązania o najniższym ryzyku, co pokazuje znaczenie bezpieczeństwa inwestycji wśród Polaków. Warto zauważyć, że styczeń br. był miesiącem rekordowym – saldo wpłat i wypłat wyniosło przeszło +1,4 mld zł netto, najwięcej od stycznia 2008 r. Tak duże napływy to zasługa przede wszystkim funduszu PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) – przewaga umorzeń nad wpłatami wyniosła +400 mln zł netto. Kapitał pozyskiwany jest dzięki programowi inwestycyjnemu PKO Akcjomat, w ramach którego środki w pierwszej kolejności wpłacane są właśnie do tego funduszu. Na podium znalazły się także UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) oraz NN Lokacyjny Plus (NN FIO). Produkty te pozyskały odpowiednio +290 mln zł i +115 mln zł netto.

Początek nowego roku przyniósł też pewne zaskoczenie – wzrost zainteresowania funduszami akcyjnymi. Po bardzo udanym 2017 r. styczeń przyniósł swoistą euforię na rynkach – globalne indeksy wspięły się na historyczne maksima wywołując entuzjazm nawet u dość konserwatywnych polskich inwestorów. W efekcie do produktów skupiających się na papierach udziałowych trafiło blisko +345 mln zł netto, najwięcej od lutego ub. r. Większość środków wpłacano do rozwiązań skupiających się na rynkach zagranicznych (+210 mln zł netto). Największą popularnością cieszyły się fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (+100 mln zł netto), w tym przede wszystkim Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ, który pozyskał blisko +80 mln zł netto.


Biorąc pod uwagę produkty skupiające się na polskich papierach, już drugi miesiąc z rzędu spore zainteresowanie zyskują fundusze akcje małych i średnich spółek. W styczniu wpłacono do nich blisko +130 mln zł netto. Pozycję lidera pod względem bilansu sprzedaży od trzech miesięcy utrzymuje Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO), do którego w pierwszym miesiącu roku wpłacono prawie +60 mln zł netto. To najmłodszy fundusz w grupie i jedno z najnowszych rozwiązań w ofercie BZ WBK TFI.

Wśród pozostałych segmentów sytuacja nie uległa większym zmianom. Na podium pod względem wysokości salda wpłat i wypłat znalazły się fundusze mieszane – w styczniu trafiło do nich blisko +390 mln zł netto. Produkty te cieszą się sporą popularnością już od przeszło roku, jednak w ubiegłym miesiącu klienci postawili przede wszystkim na fundusze lokujące kapitał na rynkach zagranicznych. Wpłacono do nich +465 mln zł netto, podczas gdy z rozwiązań skupiających się na polskich papierach wypłacono -75 mln zł. W ramach z pierwszej z grup najwięcej kapitału ulokowano w funduszu PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO). Jest to jeden z najmłodszych produktów w ofercie PKO TFI – uruchomiono go pod koniec grudnia 2017 r. w ramach nowego parasola.


Inwestorzy chętnie wybierali także fundusze dłużne. W styczniu br. trafiło do nich +375 mln zł netto. W tym segmencie klienci również chętnie sięgali po rozwiązania inwestujące na rynkach zagranicznych – wpłacono do nich ponad +240 mln zł netto. Najwięcej od sierpnia 2017 r. Ponownie to zasługa produktów z nowego parasola PKO TFI – PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) pozyskał blisko +230 mln zł netto.

Jeśli chodzi o pozostałe segmenty styczeń nie był tak łaskawy. Dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły fundusze sekurytyzacyjne (+11,8 mln zł netto) oraz fundusze nieruchomości (+0,3 mln zł netto). Odpływów doświadczyły natomiast produkty realizujące strategię absolutnej stopy zwrotu oraz te inwestujące w aktywa niepubliczne (-45,1 mln zł netto) i surowce (-16,5 mln zł netto).

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundsze akcyjnefundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowefundusze surowcowePKO TFI

zobacz także

↑ na górę