Analizy Online News: Fundusze akcyjne na plusie

09.02.2018 | Anna Zalewska
Styczeń był bardzo udany pod względem sprzedaży funduszy. Według wstępnych danych saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło +2,4 mld zł

W tym dziesięcioleciu próg +2,0 mld zł udało się przekroczyć zaledwie 5 razy. Ostatni raz – w kwietniu 2015 roku.
 
Struktura sprzedaży była dość podobna do poprzednich miesięcy. Znów najwięcej nowych środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych, które wyraźnie wygrywają z lokatami. Pewną niespodzianką był natomiast wysoki bilans sprzedaży funduszy akcyjnych. W dodatku kapitał płynął nie tylko do funduszy inwestujących za granicą, ale także na warszawskiej GPW. Klienci postawili głównie na fundusze akcji małych i średnich spółek, wśród których ponownie wyróżniał się Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO).
 

Od czterech miesięcy najwięcej kapitału pozyskuje PKO TFI. Tym razem klienci wpłacili ponad +0,8 mld zł. Znów najwięcej pozyskał PKO Skarbowy, który został liderem całego rynku. Dużym powodzeniem cieszyły się także dopiero uruchomione subfundusze parasola PKO Portfele Inwestycyjne SFIO (pozyskały blisko +360 mln zł). Fundusze te są dostępne w kilku produktach inwestycyjnych oferowanych przez PKO Bank Polski. Dla przykładu fundusze portfelowe są oferowane m.in. w ramach lokaty z funduszem „Sumoinwestycja”. W ramach produktu klienci lokują połowę środków na 3-miesięcznej lokacie oprocentowanej wg stawki 1,4% w skali roku, a druga połowa trafia na jeden z wybranych subfunduszy.
 
W pierwszej trójce TFI z najwyższym bilansem sprzedaży znalazły się jeszcze BZ WBK TFI oraz Union Investment TFI (dzięki UniKorona Pieniężny).
 
/az

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę