Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (styczeń 2018)

08.02.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Styczeń przyniósł kontynuację optymizmu inwestorów na globalnych rynkach kapitałowych, a początek roku można zaliczyć do naprawdę udanych

Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na giełdach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, wzrósł o +5,3%. Wzrostów doświadczyła także warszawska giełda, wartość indeksu WIG wzrosła o +3,6%. W styczniu zyskiwały zarówno blue chipy, jak i średnie i małe spółki.
Wzrosty indeksów mWIG40 i sWIG80 (odpowiednio +3,6% i 2,5%) przełożyły się na dobre miesięczne wyniki funduszy absolutnej stopy zwrotu z grupy o uniwersalnej strategii – zdecydowana większość z nich zdołała pomnożyć kapitał klientów. Podmioty te często inwestują w wybrane mniejsze spółki, dodatkowo zabezpieczając portfel krótką pozycją w kontraktach na WIG20.

 
Jeśli chodzi o wyniki 12-miesięczne wśród funduszy otwartych, to styczeń nie przyniósł zmian jeśli chodzi o grono liderów. Najwyższą skutecznością, definiowaną jako kolejne miesiące (maksymalnie 24) z dodatnimi 12-miesięcznymi stopami zwrotu, może pochwalić się osiem z 25 rozwiązań dostępnych na polskim rynku – wszystkie produkty Rockbridge TFI, trzy fundusze Altus TFI, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu oraz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji. W pozostałych przypadkach funduszom zdarzały się okresy, gdy doświadczały strat. Początek roku okazał się szczególnie trudny dla AGIO Globalny, który po 14 miesiącach dość dobrej passy przyniósł ujemny wynik w ujęciu 12-miesięcznym. Mimo dość udanego stycznia (żaden z wymienionych funduszy nie odnotował straty) kolejny miesiąc z rzędu słabo wypadają także Millennium Absolute Return, QUERCUS Stabilny i Raiffeisen Aktywnego Inwestowania.
 

Wśród funduszy zamkniętych 100% skutecznością może się pochwalić co drugi produkt. W tym gronie w styczniu zadebiutowały dwa fundusze - Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ i Quant, oferowane przez odpowiednio AgioFunds TFI i Opoka TFI. Oba fundusze zadebiutowały w styczniu ub.r., w efekcie obraną strategię realizują już od przeszło roku. Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ inwestuje w spółki, które charakteryzują się ponadprzeciętnymi perspektywami i innowacyjnością na tle rynku. Natomiast Quant to fundusz, gdzie proces zarządzania wspomagany jest przez wykorzystanie algorytmu.

Licząc od momentu uruchomienia oba rozwiązania wypracowały dość konkurencyjne stopy zwrotu – pierwszy z funduszy zyskał +9,15%, a drugi +2,84%. Jeśli chodzi zaś o 12-miesięczne wyniki liczone do końca stycznia 2018 r. produkty te zyskały odpowiednio +9,2% i +2,1%.
 
Zespół Analiz Online
Metodologia raportu o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu dostępna jest w załączniku do tej wiadomości

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę