Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2018)

06.02.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W styczniowym Rankingu Analiz Online oceniliśmy 399 funduszy inwestycyjnych.

Swoje pierwsze oceny w zestawieniu rocznym otrzymały cztery rozwiązania, przy czym nie były to najlepsze debiuty. KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) otrzymał najniższą ocenę 1a, co nie jest niespodzianką dla tych, którzy obserwowali jego wyniki. Niemal każdy miesiąc fundusz kończył ze stratą, która po 12 miesiącach powiększyła się do ponad -10%. Po raz pierwszy oceny otrzymały także trzy subfundusze parasola MS Parasolowy FIO: od 1a - MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO), przez 2a - MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) do 3a - MS Akcji (MS Parasolowy FIO). W styczniu mieliśmy także dwa debiuty w zestawieniu 3-letnim. ALTUS FIZ Aktywny Akcji  otrzymał w tym horyzoncie solidne 4a, głównie dzięki bardzo udanym początkom działalności. Rok 2017 był bowiem dla niego wyjątkowo słaby, przez co nota 12-miesięczna spadła do najniższego poziomu – 1a.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

W styczniowym rankingu 13 funduszy odnotowało poprawę oceny do najwyższego poziomu 5a. Wśród nich znalazły się po trzy funduszy TFI BGŻ BNP Paribas oraz Union Investment TFI. Skok oceny był szczególnie odczuwalny w przypadku UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO), który jeszcze kilka miesięcy temu okupywał dolną część zestawienia z najniższą notą 1a. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jest to fundusz nieszablonowy, o wysokiej jakości (5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online), ale i o wysokim ryzyku, którego zarządzający aktywnie szuka różnych okazji rynkowych. W efekcie przy sprzyjających wiatrach potrafi osiągać bardzo dobre wyniki, wyraźnie lepsze od konkurencji. I tak też było w 2017 roku.


 
W styczniowym raporcie bardzo dobrze wypadła większość funduszy Skarbiec TFI. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO), Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO), Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO, czy choćby Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) utrzymują najwyższe oceny 5a w obu horyzontach. Ale i w przypadku tego TFI mamy jedną „wpadkę”.


Styczeń był wyjątkowo nieudany dla Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO), którego ocena 12-miesięczna spadła do najniższego poziomu 1a. Fundusz ten w drugiej połowie stycznia stracił ponad -1,5%, przez co istotnie pogorszyły się wyniki w skali rocznej. Podstawowym powodem była istotna ekspozycja na długie niemieckie obligacje, które mocno straciły po ostatniej konferencji Europejskiego Banku Centralnego. Jednocześnie w ślad za wzrostem rentowności na rynkach bazowych, spadły ceny obligacji zagranicznych oraz polskich będących w posiadaniu funduszu, co dodatkowo pogłębiło straty. Pomimo nich zarządzający podtrzymuje cel inwestycyjny na ten rok (powyżej 3%). Jego zdaniem rynki bazowe przereagowały po wystąpieniu prezesa Draghiego. W takiej sytuacji spodziewa się korekty wzrostu poziomu rentowności.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę