Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

KBC Gamma - nowy stary fundusz

05.02.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 05 lutego 2018 r.

Fundusz: GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
Zmiany właścicielskie na krajowym rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych to zawsze duże wydarzenie, szczególnie w przypadku tak wiekowego produktu jak KBC Gamma. Przejęcie KBC TFI przez PKO TFI z pewnością wśród wielu inwestorów rodzi pytania o przyszłość tego szczególnego dla polskiego rynku funduszu. Z perspektywy oceny ratingowej kluczowe są dla nas dwa czynniki – osoba zarządzającego oraz unikalna polityka inwestycyjna tego rozwiązania. W przypadku dwóch innych, równie ważnych obszarów – czyli oceny procesu inwestycyjnego oraz kosztów - sytuacja jest nieco prostsza w interpretacji. Jest tak, gdyż zarówno w PKO TFI, jak i KBC TFI proces inwestycyjny oceniamy bardzo wysoko, a przy tym różnice między nimi nie są tak istotne, jak można by się spodziewać, a parametr kosztowy ma nie ulec zmianie. Warto w pierwszej kolejności zatem skupić się na osobie menadżera portfela. Chociaż Artur Ratyński oficjalnie zarządza od września 2017, to w istocie jako wieloletni współpracownik Bogdana Jacaszka („ojca chrzestnego” KBC Gamma) portfel zna od dawna. Co więcej, inne zarządzane przez niego produkty (KBC Pieniężny, KBC Papierów Dłużnych) legitymują się najwyższymi ocenami, więc w tym obszarze nie mamy najmniejszych wątpliwości, co do znajomości produktu i jakości zarządzania. Natomiast odnośnie polityki inwestycyjnej, to według deklaracji, nie mają w niej zajść żadne fundamentalne zmiany. W związku z tym portfel nadal będzie oparty o trzy główne filary: skarbowy, komunalny oraz korporacyjny. Aktywny styl zarządzania ma pozostać wizytówką funduszu, zarówno w ramach poszukiwania wartości dodanej na rynku obligacji rządowych, jak i „wyciskania” dodatkowej rentowności z obligacji przedsiębiorstw. Potencjalną przewagą może być również wykorzystanie możliwości oferowanych przez PKO TFI, zarówno w kontekście infrastrukturalnym (np. narzędzia IT, know-how grupy), jak i licznego oraz doświadczonego zespołu. Podsumowując, w istocie mamy do czynienia z dobrze znanym produktem, w którym zmiany mają mieć jedynie kosmetyczny charakter.
 
Nasza opinia
Po bardzo udanym 2016 (który to fundusz zakończył na podium) rok kolejny okazał się równie udany – rywalizację udało się zakończyć na 6 miejscu spośród 47 konkurentów. O powodzeniu zdecydowało przede wszystkim dobre zdyskontowanie koniunktury na silnym w ubiegłym roku rynku obligacji skarbowych. Stopa zwrotu na poziomie 4,2% dała przewagę nad średnią +1,4 pkt proc., komfortowo bijąc również stopę depozytową. Co ważne jednak, nie była to prosta i spokojna droga do celu. Chociaż większość miesięcy w 2017 roku okazała się silna, to np. sierpień – na skutek znaczącego zakładu rynkowego – wyraźnie odstawał in minus. Tu dochodzimy do ważnej kwestii – jak na fundusz o charakterze płynnościowym KBC Gamma relatywnie często odnotowuje większe obsunięcia kapitału (powyżej 10 pb). Aktywność w zarządzaniu jest okupiona wyższą zmiennością, trzeba jednak podkreślić, że wspomniane „minusy” są szybko nadrabiane. Na tyle szybko, że wskaźniki efektywności pozostają niezmiennie wysokie – dla 12 miesięcy ranking wynosi 4a, gdy dla 36 miesięcy to najwyższe 5a.
 
Uzasadnienie opinii
KBC Gamma wyróżnia się na tle rynku od lat, czego najlepszym wyrazem jest wielokrotne nagrodzenie funduszu najwyższą oceną ratingową oraz nagrodą alfa za 2016 rok. W czerwcu 2017 roku zawiesiliśmy ocenę z powodu odejścia wspomnianego już Bogdana Jacaszka. Jednak zarówno osiągane stopy zwrotu, jak i skład portfela (KBC TFI korzysta z możliwości kwartalnych publikacji) potwierdzają, że Artur Ratyński podołał trudnemu zadaniu. Zmiany zawsze budzą emocje i rodzą pytania, jednak zgodnie z deklaracjami PKO TFI, strategia produktu ma pozostać w dotychczasowej formie. Dlatego też powtórnie nadajemy funduszowi najwyższą, 5 gwiazdkową ocenę.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze pieniężne i gotówkowePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę