Ofensywa produktowa w BZ WBK TFI

30.01.2018 | Zespół Analiz Online
Do 12 lutego oferta Arka Prestiż SFIO poszerzy się o 9 nowych subfunduszy dających ekspozycję na nowe klasy aktywów i nowe kierunki geograficzne. Część z nich będzie objęta zabezpieczeniem ekspozycji walutowej

- Kiedy w listopadzie 2017 wprowadzaliśmy, w ramach parasola Arka BZ WBK FIO, subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek informowaliśmy, że jest to pierwszy krok w planowanym dynamicznym rozwoju naszej oferty. Jej ostatni etap to wdrożenie zaplanowane do 12 lutego 2018 dziewięciu nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO. – informuje Jacek Marcinowski, prezes zarządu BZ WBK TFI


Cztery nowe produkty to gotowe strategie inwestycyjne zbudowane w oparciu o subfundusze Arka BZ WBK FIO:
- Arka Strategia Konserwatywna,
- Arka Strategia Stabilna,
- Arka Strategia Dynamiczna i
- Arka Strategia Akcyjna.

W co najmniej 70% ich portfele składają się z wybranych subfunduszy Arka BZ WBK FIO, dobranych ze względu na planowany horyzont inwestycyjny i akceptowalny poziom zmienności wyników. W przeciwieństwie do pozostałych subfunduszy z parasola Arka Prestiż próg wejścia został ustawiony na niskim poziomie - 1000 zł.

Pozostałe nowości są już dostępne od 10 lub 20 tysięcy złotych i są to produkty dla osób aktywnie zarządzających swoimi inwestycjami. 

Trzy z nich: Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny to typowe fund of funds - ich aktywa będą lokowane głównie w inne fundusze, dobierane z Santander Manager Matrix. - Liczymy, że nowy subfundusz obligacji korporacyjnych powtórzy sukces subfunduszy, które już posiadamy w ofercie. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych należały w ubiegłych latach do najchętniej kupowanych subfunduszy na polskim rynku, a ich aktywa na koniec 2017 roku osiągnęły łącznie wartość 7,4 mld zł. - mówi Marlena Janota, członek zarządu BZ WBK TFI odpowiedzialna za sprzedaż i marketing.

W przypadku kolejnej nowości - Arka Prestiż Technologii i Innowacji - jedynie do 40% portfela będzie inwestowane w inne fundusze. Pozostałą jego część będą budowały głównie akcje wybranych spółek z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

W tych czterech subfunduszach ekspozycja walutowa będzie zabezpieczana.

Ostatnia nowość to Arka Prestiż Alfa, realizująca strategię market neutral. Jej zadaniem będzie osiąganie zysków dzięki właściwej selekcji spółek (z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej), niezależnie od koniunktury giełdowej. - Dodatkowym atutem tego subfunduszu będzie ograniczona zmienność, dzięki inwestycjom w instrumenty dłużne. – wyjaśnia Anna Rybka, członek zarządu BZ WBK TFI odpowiedzialna za rozwój oferty produktowej. 

/aol

TAGI:

BZ WBK TFIprodukty

zobacz także

↑ na górę