TFI kuszą klientów zagranicą

25.01.2018 | Katarzyna Czupa
Z roku na rok oferta funduszy dających ekspozycję na papiery zagraniczne staje się coraz bogatsza. W minionym roku na rynku pojawiały się przede wszystkim fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych 

Po pokryzysowej zapaści polscy klienci powoli znów przekonują się do funduszy skupiających się na rynkach zagranicznych. Na koniec ubiegłego roku ich aktywa wyniosły przeszło 28 mld zł, o 10 mld zł więcej niż w dołku z 2012 r., choć wciąż o ponad 20 mld zł mniej niż w szczytowym 2007 r. To efekt przede wszystkim wysokich napływów (w 2017 r. bilans sprzedaży wyniósł +3,4 mld zł). Klientów przyciągają nie tylko obiecujące perspektywy zarobku za granicą, ale także coraz bogatsza oferta produktów, dających ekspozycję na rynki inne niż polski.
W 2017 r. liczba produktów detalicznych lokujących środki głównie w papiery notowane poza Polską  wyniosła 253, najwięcej w historii polskiego rynku. W ubiegłym roku klienci mogli skorzystać z 38 nowych rozwiązań. To co prawda najmniejszy przyrost od 2014 r., lecz jest to wynik ogólnego spadku dynamiki nowopowstających funduszy i stopniowego nasycania się polskiego rynku.

W rozrastającej się ofercie możemy dostrzec pewne trendy. W ubiegłym roku najwięcej debiutantów, gdyż aż siedmiu, to fundusze skupiające się na akcjach rynków rozwiniętych. Produkty, które realizują tę strategię, zdecydowało się wprowadzić na rynek siedem towarzystw. Warto zauważyć, że PKO TFIPioneer Pekao TFI i AXA TFI nie są w tej dziedzinie debiutantami. AXA Globalny Akcji (AXA SFIO), PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) i Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) wzbogaciły paletę produktów dających ekspozycję na spółki notowane na rynkach rozwiniętych (a w przypadku PKO TFI jest ona naprawdę bogata). Taka sytuacja nie powinna dziwić – w związku z atrakcyjnymi stopami zwrotu fundusze te od lat cieszą się sporą popularnością wśród klientów (w ciągu minionych pięciu lat przewagi umorzeń doświadczyły tylko w 2016 r.).  W gronie najliczniejszych debiutantów znalazły się z resztą nie po raz pierwszy – podobna sytuacja miała miejsce w 2015 i 2014 r. Obecnie klienci mogą wybierać spośród 34 rozwiązań.

Poszerza się także oferta funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych. W minionym roku uruchomiono trzy takie rozwiązania. Paleta produktów wzbogaciła się o Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO), Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) i AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO). Oferujące je towarzystwa jak dotąd nie umożliwiały klientom inwestowania w spółki z Zachodniej Europy. Z wysypem produktów realizujących tę strategię mieliśmy do czynienia w 2016 r., kiedy to w związku z poprawą perspektyw dla aktywów europejskich na rynku pojawiło się dziewięć nowych funduszy.

Warto zwrócić uwagę, że mimo wzrostu liczby funduszy akcyjnych udział poszczególnych segmentów w gronie nowopowstających produktów uległ pewnej zmianie. Z roku na rok liczba nowych  rozwiązań, skupiających się na papierach udziałowych, jest coraz mniejsza, i to pomimo dobrej sytuacji gospodarczej i rynkowej. Towarzystwa natomiast coraz chętniej uruchamiają fundusze mieszane – w 2015 r. na rynku pojawiło się 11 produktów zaliczanych do tego segmentu, rok później 14, a w 2017 r. 15. Można to przypisywać silnej awersji do ryzyka wśród inwestorów, którzy z jednej strony chcieliby czerpać korzyści z dobrej koniunktury, z drugiej zaś boją się strat. Inwestując w produkt mieszany inwestorzy zyskują ekspozycję na akcje, co zwiększa szansę na zysk, lecz w związku z tym, że ich udział jest mniejszy niż w „czystych” produktach potencjalna strata powinna być mniejsza. W minionym roku, a także w ostatnich latach, w gronie debiutantów dominowały rozwiązania, których strategia nie pozwala zaliczyć ich do żadnej z głównych grup, czyli funduszy zrównoważonych, stabilnego wzrostu, aktywnej alokacji i ochrony kapitału.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcjifundusze akcji europejskich rynków rozwiniętychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze mieszane

zobacz także

↑ na górę