Esaliens Strateg - Odważnych decyzji się nie boi

19.01.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 19 stycznia 2018 r.

Fundusz: Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu 
Nieszablonowość - to dla wielu z inwestorów jedno z pierwszych skojarzeń z funduszem Esaliens Strateg. W głównej mierze przemawia za tym wyjątkowe na rodzimym rynku podejście zarządzających do alokacji środków w akcje i instrumenty dłużne. Nakreślone w nazwie produktu strategiczne nastawienie polegać ma tu bowiem na podziale aktywów pomiędzy tymi dwiema klasami w proporcji 75% i 25%, w zależności od perspektyw rynkowych. Stosowane jest w tym przypadku kontrariańskie podejście. Zakłada ono inwestowanie w perspektywiczne spółki, gdy są one tanie i sprzedaż, gdy odpowiednio zyskały na rynkowych wycenach. Dosyć niestandardowo prezentuje się również dobór papierów, zarówno w części udziałowej, jak i dłużnej. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, to cechą charakterystyczną jest znaczna koncentracja portfela. Odważne decyzje stwarzają naturalnie przestrzeń dla zbudowania przewagi konkurencyjnej, z drugiej jednak strony mogą przyczynić się również do relatywnej słabości, w przypadku mniej udanej selekcji spółek. Jeśli zaś o nie chodzi, to z reguły są to krajowe firmy, a za ponad połowę wartości portfela akcyjnego odpowiadają giganci z WIG20. Pozostała część środków przypada na podmioty o średniej, małej lub bardzo małej kapitalizacji oraz spółki zagraniczne, przy czym proporcje pomiędzy nimi zmieniają się w czasie. Wspólnym kluczem doboru poszczególnych akcji pozostaje natomiast to, co Esaliens TFI postrzega jako swoją filozofię inwestycyjną – inwestowanie w wartość. Odmiennie prezentuje się natomiast bardzo konserwatywna część dłużna. Z reguły znajdziemy tu bowiem wyłącznie obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa. Instrumenty pochodne czy mechanizm dźwigni finansowej nie mają w tym przypadku zastosowania
 
Opinia Analiz Online
Od lipca 2011 r., od kiedy fundusz zaczął funkcjonować w obecnej formule, aż do września 2015 r. posiadał on bardziej agresywny charakter (75% udział akcji). Na kolejne zmiany w alokacji trzeba było czekać znacznie krócej, następowały one bowiem w lutym i w czerwcu 2016 r., a w połowie 2017 r. udział akcji ponownie powrócił do poziomu 75% aktywów. Pomimo względnie późnego przemodelowania portfela w minionym roku zakończył się on wynikiem na poziomie +6,6%, co oznacza miejsce w środku stawki, ze stratą do przeciętnego rezultatu w wysokości -1,5 pkt proc. Statystyki prezentują się jednak znacznie słabiej w dłuższym, 36 miesięcznym okresie. Wynik -7,9% wiąże się bowiem z -14,9 pkt straty do rynkowych konkurentów. Znajduje to przełożenie na wskaźniki efektywności zarządzania. Kalkulowany na tle rywali z grupy produktów aktywnej alokacji ranking, oparty o wskaźnik information ratio, w okresie jednego roku wzrósł ostatnio do przeciętnego poziomu 3a (w pięciostopniowej skali). Jednak w dłuższym horyzoncie to wciąż odległe 1a.
 
Uzasadnienie oceny
Chociaż zmiany komunikowane są inwestorom w sposób czytelny, to dla części z nich podejmowane przez zarządzających decyzje mogą nie być łatwe w interpretacji. Za przykład posłużyć może sytuacja z pierwszej połowy 2017 r., gdy podczas wzrostowej fali na GPW w portfelach inwestorów znajdowały się głównie krajowe papiery skarbowe. Do samej nieszablonowości produktu w kontekście zmian alokacyjnych i selekcyjnego podejścia do budowy portfela akcyjnego odnosimy się pozytywnie. Jednak od strony istotnej dla klientów stopy zwrotu obraz nie maluje się tylko w jasnych barwach, co utrudnia jednoznaczną ocenę produktu. Chociaż specyficzny charakter tego funduszu może nie odpowiadać wszystkim inwestorom, to jednak wielu z nich dostrzeże jego silne strony. Ostatecznie decydujemy się na utrzymanie dotychczasowych, neutralnych 3 gwiazdek. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

ESALIENS TFIfundusze mieszane polskie aktywnej alokacjiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę