Noble Fund Akcji - pięć gwiazdek po raz siódmy

18.01.2018 | Marcin Różowski, Wojciech Kiermacz

Data analizy: 18 stycznia 2018 r.

Fundusz: Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu 
Noble Fund Akcji to sztandarowy produkt z oferty Noble Funds TFI. To jego najstarszy i największy pod względem zgromadzonych aktywów fundusz otwarty, należący do „królewskiej kategorii”, czyli akcji polskich uniwersalnych. Około połowa portfela stanowią spółki z indeksu WIG20, a jedna trzecia przypada na akcje z mWIG40. Z kolei około 10% stanowią najmniejsze podmioty z sWIG80. Alternatywą dla kapryśnej polskiej giełdy jest istotny, ok. 10-procentowy udział spółek zagranicznych, który w myśl założeń polityki inwestycyjnej może być nawet dwukrotnie wyższy. Najpopularniejsze kierunki to rynki zachodnie, a historycznie również Turcja. W portfelu pojawiają się również ETF-y i kontrakty terminowe. Grają one jednak marginalną rolę – służą do zajęcia pozycji na wybranej klasie aktywów, tak aby w wygodny sposób zbudować niewielką ekspozycję na dany rynek lub sektor. Największą reprezentację w funduszu mają banki oraz spółki z sektora dóbr wyższego rzędu, w których zarządzający (Tomasz Manowiec) się specjalizuje. W ramach polityki inwestycyjnej ma on szerokie pole do realizacji swoich pomysłów inwestycyjnych. Dopuszczalne maksymalne odchylenie od benchmarku może wynieść do ok. 4-5 pkt proc., co na tle konkurencji można uznać za dość dużą swobodę w zajmowaniu pozycji na akcjach.
 
Opinia Analiz Online
Prawie półtora roku, bo tyle czasu minęło od czasu objęcia zarządzania przez Tomasza Manowca z rąk Andrzeja Domańskiego, to jak na fundusz akcji niewiele czasu. Można jednak wyciągnąć pierwsze wnioski. Po pierwsze, o ile przed objęciem zarządzania ciężar portfela przesunięty był w stronę sektora MiŚS, o tyle teraz znacznie większą rolę grają blue chipy. To wypadkowa dwóch czynników – chęci zbliżenia funduszu do modelowego benchmarku (90% WIG  + 10% WIBID O/N) oraz słabości „maluchów” na tle największych spółek w minionym roku. Po drugie, nowy-stary menadżer (przez wiele lat współpracował z poprzednikiem) niemal o połowę zmniejszył liczbę składników. Jeszcze w pierwszej połowie 2016 roku było ich ponad 70, a obecnie jest ich około 40. Zarządzający nie jest bowiem zwolennikiem utrzymywania rozdrobnionych udziałów w wielu spółkach. Woli mieć przestrzeń do zajęcia większej pozycji, co daje potencjalnie szansę na wyższy zwrot z danych akcji, choć zwiększa również ryzyko koncentracji portfela. Sama polityka inwestycyjna funduszu nie zmieniła się znacząco. Jego głównym atutem jest selekcja. Największe pozycje w portfelu, nierzadko utrzymywane przez lata, dały w minionym roku solidnie zarobić. Do tego doszły trafione krótkoterminowe zakłady np. na zagranicznych spółkach technologicznych. W efekcie – od momentu przejęcia opaski kapitana przez Tomasza Manowca (wrzesień 2016 roku) - stopa zwrotu funduszu wynosi +30,34% i jest o +7,3 pkt proc. wyższa od średniej dla grupy. Dobre wyniki znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku information ratio, mierzącym efektywność zarządzania. W perspektywie 12-miesięcznej fundusz ma najwyższą notę 5a, w długim terminie (36 mies.) – 4a. Dokonania obecnego jak i poprzednich zarządzających znajdują odzwierciedlenie również w znacznie dłuższym – 10 letnim horyzoncie, w którym przewaga nad konkurencją wynosi już blisko +20 pkt. proc.
 
Uzasadnienie oceny
Utrzymujemy najwyższą ocenę pięciu gwiazdek. Naszym zdaniem Noble Fund Akcji to fundusz, za którym stoi mocny zespół analityczny i TFI z pierwszorzędnym procesem inwestycyjnym. W efekcie otrzymujemy jeden z lepszych jakościowo produktów w bardzo licznej grupie akcji polskich uniwersalnych. Nie oznacza to, że „błyszczał” zawsze i wszędzie. W swojej historii miewał okresy gorsze od konkurencji – jak choćby lata 2014 czy 2016. Jednak te, w których był wyraźnie lepszy zdarzały się częściej. W długim terminie, a w takim wyniki funduszy akcji powinny być rozpatrywane, produkt mieści się w czołówce najlepszych rozwiązań na rynku. Jeśli do tego dodać wyraźnie lepsze od konkurencji wyniki krótkoterminowe, nie widzimy podstaw do obniżenia oceny sprzed roku.

Wojciech Kiermacz, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneNoble Funds TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę